Slovenskí redemptoristi viedli misie v kanadskej farnosti sv. Cyrila a Metoda

TK KBS, red, ml; kj | 03. 04. 2024 13:36Foto: Archív redemptoristov

Kanada 3. apríla (TK KBS) Slovenskí redemptoristi a misionári milosrdenstva P. Peter Hertel a P. Rastislav Dluhý, pôsobiaci šiesty rok v litovskom Kaunase, viedli misie pre veriacich z kanadskej farnosti sv. Cyrila a Metoda. Prišli na pozvanie farára Grzegorza Nowického.Čas duchovnej obnovy slovenskej farnosti sa konal predovšetkým pri príležitosti 90. výročia jej založenia. Prvýkrát sa konali farské misie paralelne pre slovensky i anglicky hovoriacich veriacich. Aj tentokrát misionári navštívili deti v škole sv. Márie a Marty. Počas týždňa strávili pekné intenzívne bratské a modlitebné spoločenstvo s kňazmi farnosti. Počas celého týždňa trávili čas s množstvom ľudí, ktorí počas misií prichádzali na faru stretnúť sa, porozprávať sa alebo sa spolu modliť. Viacerých veriacich navštívili v ich príbytkoch.Miestni kňazi vytvárali celý čas priaznivé podmienky na stretnutia s ľuďmi. Milými boli aj stretnutia s farárom zodpovedným za českú komunitu Janom Davidom a evanjelickým farárom Ladislavom Kozákom spolu s jeho manželkou, ktorí sa aj zúčastnili na modlitbe a večernom programe. Misionárom sa podarilo stretnúť aj s farárom litovskej farnosti Vzkriesenia nášho Pána Ježiša Krista, františkánom Jonasom Sileikom. Podnetnou bola návšteva interdiecézneho kňazského seminára v Toronte a  medzinárodného seminára Redemptoris Mater (Hnutie Neokatechumenát), ktorý stojí hneď vedľa neho. V oboch seminároch nás sprevádzal rektor formačného domu pre kňazský dorast Redemptoris Mater Tomasz Skibinski. Misie vyvrcholili posvätením misijného kríža. Po slávnosti sa v hale pod kostolom konalo agapé a farský bazár na podporu pastorácie vo farnosti. Hneď po ukončení misií misionári s duchovnými farnosti sv. Cyrila a Metoda navštívili komunitu redemptoristov v Toronte. Misionárov prijal aj provinciál kanadských spolubratov a niekdajší generálny predstavený redemptoristov P. Michael Brehl s komunitou. V kanadskej farnosti sv. Cyrila a Metoda naposledy konali redemptoristi farské misie v Roku viery (2013) a duchovnú obnovu vykonali v Roku milosrdenstva (2016). TK KBS informovali redemptoristi Kaunas
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024