„Veľkonočný vtip“ nemeckého biskupa sa ocitol v prvej desiatke na YouTube

TK KBS, ekai, ml; kj | 03. 04. 2024 13:10Foto: Print Screen YouTube

Nemecko 3. apríla (E-kai) Nemecký biskup Stefan Oster z Pasova počas svojej kázne na Veľkonočný pondelok oživil starú tradíciu „veľkonočného vtipu“. Toto gesto sa ukázalo ako hit. Do utorkového popoludnia zaznamenal na platforme YouTube viac ako 750 000 zobrazení a množstvo nadšených komentárov.„Veľkonočné vtipy“ biskupa získavali popularitu už v predchádzajúcich rokoch; v roku 2023 bolo zaznamenaných viac ako 435 000 kliknutí a v roku 2021 viac ako 437 000 kliknutí.O zvyku používať smiech v liturgii existujú dôkazy už z 9. storočia. Rozšíril sa po celej Európe a je doložený v prameňoch zo 16. až 18. storočia v nemecky hovoriacich krajinách, Taliansku a Španielsku. Zvyk „risus Paschalis“ alebo „veľkonočný smiech“ spočíval v tom, že na Veľkonočnú nedeľu sa v kostole vyjadrila radosť z Ježišovho zmŕtvychvstania hromovým smiechom. Z kazateľnice sa rozprávali nielen rôzne zábavné príbehy, ale aj vtipy.Biskup Oster opäť vyvolal hromový smiech počas omše na Veľkonočný pondelok v pasovskom Dóme svätého Štefana. Dôvodom bol vtip, ktorý prečítal na konci liturgie v tradícii veľkonočného smiechu. Na záberoch zverejnených na diecéznom kanáli YouTube možno počuť nielen smiech účastníkov bohoslužby, ale vidieť aj samotného biskupa a jeho miništranta, ktorí sa opakovane nahlas smejú.Celý vtip s ďalšími zábavnými vysvetleniami nájdete na YouTube.


[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024