K patrónke Slovenska putovali počas minulého roka desiatky tisíc pútnikov

TK KBS, mns, ml; kj | 03. 04. 2024 12:10Šaštín 3. apríla (TK KBS) K Sedembolestnej Panne Márii, patrónke Slovenska, putovali počas minulého roka desiatky tisíc pútnikov. Uvádza to jarný Magazín Národnej svätyne v Šaštíne. Najväčšou udalosťou v Bazilike Se dembolestnej Panny Márie bola celonárodná púť k patrónke Slovenska na sviatok Sedembolestnej Panny Márie 15. septembra, ktorej sa v roku 2023 zúčastnilo okolo 20-tisíc pútnikov. Druhou najviac navštevovanou púťou pre veriacich z celého Slovenska a pre farníkov bola turíčna púť, na ktorej za zúčastnilo vyše 1 200 veriacich. Na pobožnosť Prvých sobôt v mesiaci v priebehu celého minulého roka putovalo do baziliky okolo 3500 pútnikov.Stavovské púte, ku ktorým patria Púť zaľúbených, Púť mužov, Púť miništrantov, Púť matiek, Púť hasičov, Púť gréckokatolíkov Bratislavskej eparchie, Púť ružencových bratstiev, Púť motorkárov, Púť za svetlom radosti, v Národnej svätyni celoročne navštívilo spolu približne 2200 pútnikov. Najvyšší počet veriacich sa zúčastnilo Púte ružencových bratstiev (800 ľudí) a Púte hasičov (približne 500 ľudí). V neposlednom rade baziliku navštevovali spoločenstvá, farnosti, ktoré prichádzali počas celého roka vo väčších či menších organizovaných skupinách. Takýchto skupín prichádzajúcich autobusmi, autami, na bicykloch alebo peších pútnikov bolo 122 slovenských a 37 zahraničných v zastúpení krajín: Česko, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, Taliansko, Chorvátsko, Slovinsko, Srbsko, Kolumbia, Švédsko a USA. Najviac putujúcich bolo z Poľska. V rámci skupín prišlo do chrámu okolo 8 200 ľudí. Spoločenstvá s duchovným zameraním (duchovné obnovy, cvičenia) využili areál baziliky a kláštora v počte 12 menších skupín.Baziliku vo veľkom počte navštívili aj malé neorganizované skupiny, rodiny i jednotlivci, ktorí využívali hlavne dennú duchovnú službu kňazov alebo prišli na prehliadku chrámu v rámci kultúrneho i duchovného vyžitia.Zdroj: Magazín Národnej svätyne v Šaštíne/jar 2024
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024