Svätá stolica: Opatrenia proti zločinom proti ľudskosti sa musia posilniť

TK KBS, VaticanNews, fm, ml; kj | 03. 04. 2024 10:20Foto: Vatican Media

New York 3. apríla (VaticanNews) Stály pozorovateľ Svätej stolice pri OSN v New Yorku arcibiskup Gabriele Caccia vyzýva na účinnejšie medzinárodné opatrenia na boj proti zločinom proti ľudskosti a zdôrazňuje význam ľudskej dôstojnosti a preventívneho úsilia.V príhovore na zasadnutí šiesteho výboru počas prebiehajúceho 78. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN arcibiskup Gabriele Caccia, apoštolský nuncius a stály pozorovateľ Svätej stolice pri OSN, zopakoval naliehavú potrebu prijať dôrazné opatrenia proti zločinom proti ľudskosti. Stály pozorovateľ zdôraznil dlhodobé uznávanie zločinov proti ľudskosti ako medzinárodných zločinov podľa medzinárodného obyčajového práva. Zdôraznil, že „Komisia pre medzinárodné právo (ILC) správne uviedla, že zákaz týchto zločinov je skutočne imperatívnou normou medzinárodného práva.“Medzinárodná spolupráca pri prevencii a trestaníĎalej zdôraznil potrebu „univerzálneho, mnohostranného, právne záväzného nástroja, ktorý by kodifikoval existujúce obyčajové právo v tejto oblasti“ a ktorý by podľa neho podporil medzinárodnú spoluprácu pri prevencii a trestaní týchto „ohavných činov“. Arcibiskup Caccia vo svojom prejave pripomenul slová pápeža Františka, ktorý povedal, že „dôstojnosť druhých treba rešpektovať za každých okolností“. Zdôraznil základnú úlohu ľudskej dôstojnosti, ktorá je základom všetkých ľudských práv, pri riešení zločinov proti ľudskosti.Posilnenie účinnostiArcibiskup Caccia potom prešiel k vypracovaniu príslušného nástroja a navrhol zmeny, ktoré by posilnili jeho účinnosť. „Hoci dvojitým cieľom nového nástroja je predchádzať zločinom proti ľudskosti a trestať ich, návrh neobsahuje výslovný odkaz na prvý cieľ,“ poznamenal, načo navrhol zaradiť odkaz na ľudskú dôstojnosť do deviateho odseku preambuly. Takéto doplnenie by podľa neho poskytlo pevnejší výkladový rámec pre návrh článkov. Ďalej sa vyslovil za výslovné uznanie imperatívu prevencie v preambule. „Keďže zákaz zločinov proti ľudskosti je imperatívnou normou, aj definícia takýchto činov musí byť hlboko zakorenená v medzinárodnom obyčajovom práve. Preto by sa text pri definovaní týchto zločinov proti ľudskosti nemal odchyľovať od existujúcich obyčajových noriem,“ zdôraznil arcibiskup Caccia. V závere svojho vystúpenia stály pozorovateľ zdôraznil, že „zvrchované záujmy nikdy nemôžu ospravedlniť zločiny proti ľudskosti,“ a privítal zaradenie ius cogens do štvrtého odseku preambuly návrhu článkov, pričom zdôraznil dôležitosť tohto odkazu.Francesca Merlo VaticanNews
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024