Arcibiskupi Zvolenský a Orosch boli pred 20 rokmi menovaní za biskupov

TK KBS, tk, ml; kj | 03. 04. 2024 09:39Foto: Biskupstvo Nitra

Bratislava/Trnava 3. apríla (TK KBS) Bratislavský a trnavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský a Mons. Ján Orosch boli pred 20 rokmi menovaní za biskupov (2. apríla 2004). Vysvätení boli v máji 2004 v trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa.Stanislav ZvolenskýStanislav Zvolenský sa narodil 19. novembra 1958 v Trnave. Pôsobil ako kaplán v Galante a v Hlohovci. Potom pôsobil ako farár v Bratislave – Vajnoroch. V roku 1992 nastúpil na postgraduálne štúdiá teológie v Innsbrucku. Neskôr študoval na Gregoriánskej univerzite v Ríme, kde dosiahol v roku 1998 doktorát z cirkevného práva. Po návrate na Slovensko bol menovaný za diecézneho sudcu a odborného asistenta Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2001 bol menovaný za prodekana Bohosloveckej fakulty UK a v septembri 2001 za súdneho vikára vtedajšej Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy.V apríli 2004 ho pápež Ján Pavol II. vymenoval za pomocného biskupa Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy. Za biskupa bol konsekrovaný 2. mája 2004 v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave. Vo februári 2008, na slávnosť sv. Cyrila a Metoda, ho pápež Benedikt XVI. menoval za arcibiskupa novovzniknutej Bratislavskej arcidiecézy a metropolitu Západnej cirkevnej provincie. Úrad prevzal 8. marca 2008. Na slávnosť Petra a Pavla 29. júna 2008 mu pápež Benedikt XVI. vo Vatikán odovzdal arcibiskupské pálium, ktoré má právo nosiť ako metropolita na území Západnej cirkevnej provincie. V októbri 2009 bol po prvýkrát zvolený za predsedu Konferencie biskupov Slovenska (KBS), ktorým bol viackrát. V rámci KBS je predsedom Rady pre spoločenské komunikačné prostriedky.Ján OroschTrnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch sa narodil 28. mája 1953 v Bratislave. Za kňaza ho vysvätil trnavský apoštolský administrátor, biskup Július Gábriš v jeho rodnom meste. Bolo to 6. júna 1976. Po dvoch rokoch kaplánskej služby v Komárne spravoval ako farský administrátor a farár viaceré farnosti vtedajšej rozsiahlej Trnavskej, neskôr Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy. Pôsobil v Bušinciach, Okoči, Hodruši – Hámroch, vo Vyškovciach nad Ipľom, v Nových Zámkoch, Bratislave – Prievoze, Bratislave – Čunove a v Štúrove. Od roku 1993 do roku 2004 bol dekanom Štúrovského dekanátu.Za titulárneho biskupa seminského bol menovaný pápežom sv. Jánom Pavlom II. 2. apríla 2004 a 2. mája 2004 bol v Trnave konsekrovaný za biskupa spolu so súčasným bratislavským arcibiskupom metropolitom Stanislavom Zvolenským. Za svoje biskupské motto si vybral citát „Corde videre“. 13. mája 2004 bol menovaný za generálneho vikára Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy. 21. marca 2008 bol menovaný za generálneho vikára Trnavskej arcidiecézy. Pápežom Benediktom XVI. bol 2. júla 2012 menovaný za apoštolského administrátora Trnavskej arcidiecézy „sede vacante“. Na sviatok sv. Benedikta, opáta a patróna Európy, 11. júla 2013 bol Svätým Otcom Františkom menovaný za trnavského arcibiskupa a 30. augusta 2013 prevzal kánonické vlastnenie Trnavskej arcidiecézy v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa.Zdroj: Archív TK KBS
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024