Na Druhú veľkonočnú nedeľu si pripomíname sviatok Božieho milosrdenstva

TK KBS, ar, di, ml; kj | 03. 04. 2024 09:10Foto: milosrdenstvo.sk

Bratislava 3. apríla (TK KBS) Na Druhú veľkonočnú nedeľu si pripomíname sviatok Božieho milosrdenstva (7. apríla 2024). Pri tejto príležitosti sa na viacerých miestach doma i vo svete uskutočnia rozličné slávenia. Prinášame ich výber.Nedeľa Božieho milosrdenstva alebo sviatok Božieho milosrdenstva sa vďaka svätému Jánovi Pavlovi II. slávi v celej Cirkvi od roku 2000. V tomto Jubilejnom roku bola splnená prosba Pána Ježiša o ustanovení tohto sviatku, ktorú už v roku 1931 adresoval sv. sestre Faustíne Kowalskej v kláštore v Plocku: „Túžim, aby bol ustanovený sviatok milosrdenstva. Chcem, aby obraz, ktorý namaľuješ štetcom, bol slávnostne posvätený na prvú nedeľu po Veľkej noci. Táto nedeľa nech je sviatkom milosrdenstva“ (Den. 49), píšu na stránke milosrdenstvo.sk sestry z Kongregácie Matky Božieho milosrdenstva.Výber tejto nedele za sviatok milosrdenstva má svoj hlboký teologický význam. Poukazuje na spätosť, ktorá je medzi veľkonočným tajomstvom vykúpenia a tajomstvom Božieho milosrdenstva. Tento súvis zdôrazňuje aj novéna z Korunky Božieho milosrdenstva, ktorá predchádza tento sviatok a začala sa na Veľký piatok. Tento sviatok nie je len dňom zvláštneho zvelebovania Boha v tajomstve milosrdenstva, ale aj časom milosti pre všetkých ľudí. „Túžim,“ povedal Pán Ježiš, „aby sviatok milosrdenstva bol úkrytom a útočiskom pre všetky duše, zvlášť pre úbohých hriešnikov. (Den. 699) Duše hynú napriek môjmu trpkému umučeniu. Dávam im poslednú nádej na záchranu – sviatok môjho milosrdenstva. Ak nebudú zvelebovať moje milosrdenstvo, zahynú naveky.“ (Den. 965)Dôležitosť tohto sviatku vidíme vo veľkosti neobyčajných prisľúbení, ktoré Pán Ježiš s týmto sviatkom spojil. „Kto v tento deň pristúpi k prameňu života,“ povedal Kristus, „dosiahne úplné odpustenie vín aj trestov (Den. 300). V tento deň je otvorené vnútro môjho milosrdenstva. Vylievam celé more milostí na duše, ktoré sa priblížia k prameňu môjho milosrdenstva. … Nech sa žiadna duša nebojí priblížiť sa ku mne, hoci by jej hriechy boli ako šarlát.“ (Den. 699) Aby sme mohli využiť tieto veľké dary, treba splniť podmienky úcty k Božiemu milosrdenstvu (dôvera v Božiu dobrotu a činorodá láska k blížnemu), ako aj byť v stave milosti posväcujúcej (po svätej spovedi) a hodne prijať sväté prijímanie. „Žiadna duša nebude ospravedlnená,” vysvetlil Ježiš, „kým sa s dôverou neobráti k môjmu milosrdenstvu. Preto prvá nedeľa po Veľkej noci má byť sviatkom milosrdenstva. Kňazi majú v tento deň hovoriť dušiam o mojom veľkom a nepochopiteľnom milosrdenstve.“ (Den. 570)Text slávnostnej modlitby v hodine milosrdenstvaPrinášame text slávnostnej modlitby text slávnostnej modlitb v hodine milosrdenstva o 15:00 na Nedeľu Božieho milosrdenstva 7. apríla. Text je verným prekladom hodiny milosrdenstva, ktorá zaznie v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagiewnikov. Text schválil Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup, 2. apríla 2024.Sviatok oslávia doma i vo sveteSanktuárium Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagiewnikoch- 6:00 Svätá omša, Mons. Michał Kania, rektor seminára krakovskej arcidiecézy (bazilika)

- 8:00 Svätá omša, Biskup Damian Muskus OFM (bazilika)

- 10:00 Svätá omša, arcibiskup Marek Jędraszewski, krakovský arcibiskup metropolita (poľný oltár pred bazilikou) – v priamom prenose poľskej TVP 1

- 10:30 Svätá omša v angličtine (kaplnka s milostivým obrazom milosrdného Ježiša a hrobom svätej Faustíny)

- 12:30 Svätá omša, P. Tomasz Szopa, kustód svätyne svätého Jána Pavla II (bazilika)

- 15:00 Hodina milosrdenstva a korunka Božieho milosrdenstva – vdp. Zbigniew Bielas, rektor svätyne a sestry Kongregácie Matky Božieho milosrdenstva (bazilika) -v priamom prenose poľskej TVP

- 16:00 Svätá omša, Kard. Statnislaw Dziwisz (bazilika)

- 18:00 Svätá omša, biskup Grzegorz Suchodolski (bazilika)

- 19:00 Svätá omša, P. Grzegorz Zembroń, provinciál saletínov (kaplnka so zázračným obrazom milosrdného Ježiša a hrobom svätej Faustíny)Sväté omše z baziliky, Hodinu milosrdenstva (15:00) a Kaplnku k Božiemu milosrdenstvu bude vysielať TV Milosierdzie na webovej stránke rektorátu svätyne: www.milosierdzie.pl, zatiaľ čo sväté omše o 10:30, 19:00 a návštevu pútnikov pri zázračnom slávnom obraze Milosrdného Ježiša a hrobe svätej Faustíny bude vysielať on-line na: www.faustyna.pl, kanál You Tube: Faustyna.pl a v mobilnej aplikácii: Faustyna.pl na android a iOS.Zdroj: milosrdenstvo.skDiecézna svätyňa Božieho milosrdenstva v Košiciach - KVPV Diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva v Košiciach – KVP sa program začne v sobotu o 15:00 a pokračuje až do polnoci Cestou svetla a adoráciou.V nedeľu 7. apríla program začína svätou omšou o 7:00. Vyvrcholí slávnostnou svätou omšou o 10:00, ktorú bude celebrovať Mons. Jan Graubner, pražský arcibiskup a Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska. Pred svätou omšou o 9:15 si veriaci budú môcť vypočuť prednášku sr. M. Benediktíny Fečovej ISMM na tému: Verím v Boha, Otca (ne)milosrdného. Už tradične program uzavrie slávnostná modlitba v hodine milosrdenstva o 15:00, ktorú bude vysielať aj TV LUX.

Nižný HrušovVo Farskom kostole Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v Nižnom Hrušove program začína o 9:00 sviatosťou zmierenia, pokračuje modlitbou svätou ruženca a slávnostnou svätou omšou o 10:30, ktorú bude celebrovať Matúš Bašista. Popoludní pokračuje adoráciou od 13:00, ktorú ukončí modlitba v hodine milosrdenstva spojená s korunkou Božieho milosrdenstva, ktorú bude vysielať Rádio LUMEN.Zdroje: milosrdenstvo.sk/Farnosť Božieho milosrdenstvo, Košice - KVPCtitelia Božieho milosrdenstva sa tento rok stretnú aj v Bratislave, v Skalnom sanktuáriu na hore Butkov, v Smižanoch a Diecéznej svätyni v Skalke pri Trenčíne.Smižany Smižany, Božie milosrdenstvo, plagátBratislavaBratislava, Bozie milosrdenstvo, plagatButkovButkov, Božie milosrdenstvoSkalkaSkalka, Božie milosrdenstvo, plagátZdroj: Arci/diecézy/Farnosti
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024