Veľkonočné sviatky slávili vďaka službe ordinariátu aj na misii na Cypre

TK KBS, ord, ml; kj | 03. 04. 2024 08:30Foto: Archív Ordinariátu OS a OZ SR

Cyprus 3. apríla (TK KBS) Počas veľkonočných sviatkov mali profesionálni vojaci pôsobiaci na misii UNFICYP, odlúčení od svojich rodín na Slovensku, zabezpečené slávenie veľkonočných obradov cez prítomného vojenského kaplána ordinariátu.Tak mohli vojaci, vzdialení od svojej vlasti, duchovne prežiť celé veľkonočné trojdnie podľa katolíckych obradov (štvrtkové umývanie nôh, piatkovú poklonu kríža, sobotňajšiu obnovu krstných sľubov i nedeľnú radosť zo Zmŕtvychvstalého i požehnanie veľkonočných pokrmov). Všetky obrady veľkonočného trojdnia sa uskutočnili vo „farskom chráme“ sv. Cyrila a Metoda vo Famaguste (v oblasti obývanej prevažne moslimskými tureckými Cypriotmi). Do „chrámu“ prichádzali aj vojaci a vojačky z iných pozícií UN-vozidlami.Priamo počas veľkonočnej nedele kaplán poslúžil vojakom v misii aj na ďalších pozíciách, aby nikto nezostal bez možnosti sláviť veľkonočné sviatky. Všetkým odovzdal pozdrav (i vo forme pastierskeho listu) biskupa-ordinára Mons. Františka Rábeka. Zároveň po večernej nedeľnej slávnostnej svätej omši kaplán pozval všetkých vojakov a vojačky na „opekačku u padreho“ a priateľské posedenie.Upevňovanie dobrých vzťahov, hlavne novej marcovej rotácie, bolo cieľom a úmyslom kaplána, ktorý pripravil spolu so skupinkou obetavých kolegov takéto príjemné posedenie, ktoré poctila svojou návštevou už tradične aj veliteľka slovenského kontingentu Katarína Gargalíková spolu s jej novým zástupcom Martinom Doležajom.Duchovná starostlivosť o vojakov a aj ich rodiny, ktoré niektorí majú na ostrove počas veľkonočných sviatkov, bola posilnená aj zo strany Ekumenickej pastoračnej služby. Týždeň poslúžila protestantskými obradmi pre záujemcov vojenská evanjelická dekanka Katarína Zaťková z Veliteľstva vzdušných síl. Kaplán ordinariátu Slavko Ganaj zabezpečoval celý čas katolícke bohoslužby.Zdroj: Ordinariát OS a OZ SR
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024