Metropola východu privítala po tridsiatykrát ekumenický pašiový sprievod

TK KBS, mk, ml; kj | 02. 04. 2024 11:59Foto: Archív ESC

Košice 2. apríla (TK KBS) Ekumenický pašiový sprievod v Košiciach sa  v tomto roku konal jubilejne po 30-krát. Pripravili ho členovia Ekumenického spoločenstva cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice: Apoštolská cirkev, Bratská jednota baptistov, Cirkev bratská, Cirkev československá husitská, Evanjelická cirkev a. v., Gréckokatolícka cirkev, Reformovaná kresťanská cirkev, Rímskokatolícka cirkev a Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Košiciach.  Začiatok sprievodu bol na Mlynskej ulici pred kostolom ECAV.V tomto roku texty pašiového sprievodu sa niesli v Duchu Jánovho evanjelia „Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet!“ (Jn 16, 33)  V krátkych textoch každá cirkev počas spoločného kráčania ulicami mesta Košice  predniesla  Božie slovo a slová  prorokov. „Duch Boží hovorí cirkvám o záchrane v Kristovi. On je Syn Boží, on je Pokoj (por. Mich 5, 4) a on svojou Božou mocou dokáže odstrániť čo sme my ľudia pokazili.“ „Toho roku sme z organizačných a časových dôvodov urobili v tradičnej schéme hudobného vstupu pri každom zastavení to, že sme vložili do programu len tri hudobné vstupy, ktoré mala vo svojej réžii ako aj ozvučenie Apoštolská cirkev," informovala Marieta Koščíková.Na podujatí sa zúčastnili v hojnom počte predstavitelia mesta a obyvatelia Košíc, ale aj okolia. V závere pred  Dómom sv. Alžbety zaznela pieseň Golgota, ktorá dotvorila atmosféru Veľkého piatku – utrpenia Božieho syna a spoločne sa prítomní pomodlili Pánovu modlitbu Otče náš a rozišli sa so znakom pokoja. TK KBS informovala Marieta Koščíková
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024