Pápež František pred Regina Caeli: Nevzdávajme sa veľkonočnej radosti!

TK KBS, VaticanNews, ak, mj, ml; kj | 02. 04. 2024 07:29Foto: Vatican Media

Vatikán 2. apríla (VaticanNews) „Ježišovo zmŕtvychvstanie úplne a navždy mení náš život,“ povedal pápež František vo svojej úvahe pred poludňajšou modlitbou Regina Caeli.V pondelok veľkonočnej oktávy sa zmienil o evanjeliovom príbehu o radosti žien pri stretnutí so Zmŕtvychvstalým. Svätý Otec zdôraznil, že to bol prelomový pocit v ich živote, ktorý ich podnietil k tomu, aby rozprávali o tom, čo videli. Povzbudil ich, aby sa nevzdávali veľkonočnej radosti, ktorá je hnacím motorom života.Videozáznam

Zdroj: VaticanNewsPlné znenie príhovoru pápeža FrantiškaDrahí bratia a sestry, dobrý deň a požehnanú Veľkú noc!Dnes, v pondelok veľkonočnej oktávy, nám evanjelium (porov. Mt 28, 8 – 15) ukazuje radosť žien z Ježišovho zmŕtvychvstania. Text hovorí, že vyšli z hrobu a s „veľkou radosťou“ to „bežali oznámiť jeho učeníkom“ (v. 8). Táto radosť, ktorá sa rodí zo živého stretnutia so Zmŕtvychvstalým, je prekypujúcou emóciou, ktorá ich pobáda šíriť a rozprávať o tom, čo videli.Deliť sa o radosť je nádherná skúsenosť, ktorej sa učíme už odmalička: spomeňme si na chlapca, ktorý dostane v škole dobrú známku a nevie sa dočkať, kedy ju ukáže rodičom, alebo na mladého muža, ktorý dosiahne svoj prvý úspech v športe, či na rodinu, v ktorej sa narodí dieťa. Skúsme si každý z nás spomenúť na chvíľu, ktorá bola taká šťastná, že bolo dokonca ťažké vyjadriť ju slovami, ale o ktorej sme chceli hneď všetkým povedať!Ženy vo veľkonočné ráno prežívajú takýto zážitok, ale v oveľa väčšej miere. Prečo? Pretože Ježišovo zmŕtvychvstanie nie je len úžasná správa alebo šťastný koniec príbehu, ale niečo, čo úplne a navždy zmení náš život! Je to víťazstvo života nad smrťou, je to Ježišovo zmŕtvychvstanie. Je to víťazstvo nádeje nad skľúčenosťou. Ježiš prerazil temnotu hrobu a žije naveky: jeho prítomnosť môže naplniť svetlom čokoľvek. S ním sa každý deň stáva etapou večnej cesty, každý „dnešok“ môže dúfať v „zajtrajšok“, každý koniec v nový začiatok, každý okamih sa premieta za hranice času, k večnosti.Bratia a sestry, radosť zo vzkriesenia nie je niečím vzdialeným. Je veľmi blízka, je naša, pretože nám bola darovaná v deň nášho krstu. Odvtedy sa aj my, podobne ako ženy, môžeme stretnúť so Zmŕtvychvstalým a on, podobne ako im, hovorí aj nám: „Nebojte sa!“ (v. 10) Bratia a sestry, nevzdávajme sa veľkonočnej radosti!Ale ako živiť túto radosť? Tak ako to urobili ženy: stretnutím so Zmŕtvychvstalým, pretože on je tým nevyčerpateľným zdrojom radosti. Poponáhľajme sa, aby sme ho našli v Eucharistii, v jeho odpustení, v modlitbe a v prežívanej láske! Radosť, keď sa o ňu podelíme, rastie. Deľme sa o radosť zo Zmŕtvychvstalého.Panna Mária, ktorá sa na Veľkú noc radovala zo svojho Zmŕtvychvstalého Syna, nech nám pomáha byť jeho radostnými svedkami.Preklad Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu Vatican News, Andrej Klapka, Martin JarábekPápež František: Nech dar pokoja preniká do sveta zraneného vojnouPo mariánskej modlitbe pápež František opäť vyslovil svoje želania k Veľkej noci a poďakoval sa za všetky pozdravy slovami:Drahí bratia a sestry!Všetkým opätovne posielam veľkonočný pozdrav a srdečne ďakujem tým, ktorí mi rôznymi spôsobmi poslali posolstvá blízkosti a modlitby. Nech dar pokoja Zmŕtvychvstalého Pána preniká k týmto ľuďom, rodinám a spoločenstvám. A nech sa tento dar pokoja dostane tam, kde je najviac potrebný: k národom vyčerpaným vojnou, hladom a každou formou útlaku. A s láskou vás pozdravujem, Rimania a pútnici z rôznych krajín!
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024