Podmienky k získaniu úplných odpustkov počas veľkonočného trojdnia  

TK KBS, dir, ml; pz | 26. 03. 2024 13:25Foto: ČaV, Vojtěch Hlávka

Bratislava 26. marca (TK KBS) Počas Svätého týždňa je možné za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. Vzťahujú sa k veľkonočnému trojdniu.  Úplné odpustky sa za zvyčajných podmienok udeľujú veriacemu, ktorý: 1. sa nábožne pomodlí strofy Ctíme túto sviatosť slávnu vo Štvrtok Pánovej večere po večernej omši na pamiatku Pánovej večere počas slávnostného prenesenia Najsvätejšej sviatosti, 2. sa nábožene zúčastní na poklone Svätému krížu počas slávnostného liturgického úkonu v Piatok utprenia pána (EO, 13), 3. si pri slávení Veľkonočnej vigílie obnoví krstné sľuby (EO, 28). Zdroj: Direktórium na omse a liturgiu hodín 2024
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024