Na štvrtej celonárodnej konferencii služby Charis bol aj apoštolský nuncius

TK KBS, mra, ml; pz | 20. 03. 2024 13:40Foto: Archív Charis

Ružomberok 20. marca (TK KBS) Počas uplynulého víkendu sa v Ružomberku uskutočnila štvrtá celonárodná konferencia služby CHARIS pre vedúcich spoločenstiev, modlitbových skupín, služieb a komunít. Pozvanie na konferenciu prijali apoštolský nuncius Mons. Nicola Girasoli, ktorý bol aj hlavným rečníkom, a Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup Košickej arcidiecézy a ekleziálny asistent služby CHARIS na Slovensku.Na konferencii, ktorá sa konala v sobotu 16. marca 2024, bolo prítomných približne 130 vedúcich a delegátov z viac ako 40 rozličných spoločenstiev, prúdov a farností. Apoštolský nuncius Mons. Nicola Girasoli v príhovore účastníkov konferencie vyzýval najmä k radosti z vlastnej kresťanskej identity, autentickosti a entuziazmu vo viere, spoluúčasti na živote Cirkvi a prijímaniu druhých bez predsudkov a prílišnej opatrnosti. Pripomenul aj tri hlavné očakávania pápeža Františka od služby CHARIS: šírenie krstu v Duchu Svätom prostredníctvom evanjelizácie a osobného prístupu k ľuďom, budovanie jednoty bez súťaživosti a ideologizácie našej viery a službu chudobným, v ktorých stretávame samotného Krista.
Nasledovala moderovaná diskusia, počas ktorej nuncius Girasoli a biskup Forgáč odpovedali na otázky účastníkov. Pri otázke o vzájomných očakávaniach zo strany hierarchie a laikov biskup Marek Forgáč vyzdvihol potrebu komunikácie a aktívneho počúvania aj cez rozmer synodality Cirkvi; Mons. Nicola Girasoli vyzýval k odvahe nečakať a iniciatívne vykročiť v ústrety dialógu. Pri evanjelizácii by sme sa podľa neho mali najprv zamerať na osobné svedectvo a kerygmu, a až následne pracovať na formácii. Diskusiu moderovala Eva Petrovičová, zasvätená panna Nitrianskej diecézy pôsobiaca v službe Otcovo srdce pre Slovensko.Počas homílie sa Mons. Girasoli zamýšľal nad Pánovou výzvou z knihy Levitikus: „Buďte svätí, lebo ja, Pán, váš Boh, som svätý!“ Odpovedať na túto výzvu by sme podľa neho mali modlitbou, zdieľaním, pôstom, modlitbou krížovej cesty, uctením si kríža a tiež jeho každodenným nesením.So svedectvami o Božom konaní sa podelili Martina Vachová, zasvätená sestra z Koinonie Ján Krstiteľ v Oáze Sklené, Jarka Pytelová, lektorka anglického jazyka z Popradu pracujúca s mládežou a Robert Dick, člen Národnej služby communia (NSC) a zástupca hnutia Obnova v Duchu Svätom. Informácie o dianí v svetovej službe CHARIS a tiež o iniciatíve Agenda 2033 priniesol koordinátor služby CHARIS na Slovensku a provinciál redemptoristov P. Jozef Mihok CSsR. O. Dušan Lukáč, člen NSC a koordinátor KCHO v impulze do modlitby účastníkom pripomenul, že Božie konanie presahuje naše možnosti, a preto sa mu máme poddať. Modlitbou chvál účastníkov viedlo spoločenstvo Rieka života z Podolínca pod vedením Bohuša Živčáka, člena Národnej a tiež Kontinentálnej služby communia CHARIS.Medzinárodnú službu katolíckej charizmatickej obnovy CHARIS slávnostne uviedol do úradu pápež František  na Turíce v roku 2019. Táto služba zriadená Svätou stolicou prostredníctvom Dikastéria pre laikov, rodinu a život dostala za úlohu napĺňať svoje poslanie predovšetkým šírením krstu v Duchu Svätom v celej Cirkvi, budovaním jednoty Kristovho tela a službou chudobným.Ako odpoveď na toto želanie Svätého Otca vznikol na Slovensku podľa oficiálnych usmernení k bodu IV. 4. stanov služby CHARIS koordinačný tím zložený z 13 zástupcov jednotlivých spoločenstiev a vyjadrení Katolíckej charizmatickej obnovy, ktorý bol v roku 2021 uznaný kanceláriou CHARIS vo Vatikáne za Národnú službu communia (CNSC). V tom istom roku bol na plenárnom zasadnutí KBS za cirkevného asistenta pre službu CHARIS menovaný biskup Mons. Marek Forgáč. Úlohou národných služieb communia je podľa stanov CHARIS najmä budovať a posilňovať širokú a rozmanitú rodinu Katolíckej charizmatickej obnovy.TK KBS informoval Marvin Rodriguez
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024