Marcová fatimská sobota sa konala v Bazilike minor v Michalovciach

TK KBS TSKE, kj; kj | 07. 03. 2024 11:36Foto: TSKE

Bratislava 5. marca (TK KBS) Prvú sobotu v mesiaci marec, 2. marca 2024, sa konala pravidelná fatimská sobota v Bazilike minor v Michalovciach. Program sa začal bolestným svätým ružencom a nasledovala modlitba tretieho času. V katechéze na tému Ježišova modlitba otec Jozef Vaszily, maďarský protobresbyter, priblížil jej vznik. Citoval svätých otcov ako napríklad Ignáca Brjančanina a iných, ktorí spomínajú Ježišovu modlitbu.Vyvrcholením fatimskej soboty bola archijerejská svätá liturgia, ktorú slúžil vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup – košický eparchiálny biskup spolu s emeritným vladykom Milanom Chauturom CSsR. a za účasti niekoľkých kňazov. V homílii vladyka Cyril priblížil zmysel zádušnej soboty. Vladyka vysvetlil, prečo sa modlíme za zosnulých – nie ako pohania, ktorí sa modlili k mŕtvym, aby im nič nespravili, ale naopak vo viere vo večný život, aby sme ho my aj zosnulí dosiahli. Po zaámbonnej modlitbe nasledoval moleben k Presvätej Bohorodičke a modlitba k blaženému hieromučeníkovi Metodovi Dominikovi Trčkovi CSsRTK KBS informovala TSKE
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024