V metropole východného Slovenska uviedli novinku o apoštolovi Košíc

TK KBS, fn, ml; kj | 06. 03. 2024 13:35Foto: Archív ÚPN

Košice 6. marca (TK KBS) V utorok 5. marca 2024 sa v Múzeu obetí komunizmu v Košiciach uskutočnila slávnostná prezentácia publikácie venovanej osobnosti pátra Františka Paňáka SJ. Publikáciu vydal Ústav pamäti národa. Obsahuje odborné štúdie, spomienky pamätníkov, články pátra Františka Paňáka, jeho listovú korešpondenciu a bohatý dokumentačný a fotogragfický materiál zozbieraný z archívov na Slovensku i v zahraničí.Podujatie otvorili premietaním dokumentu RTVS z roku 2012 venovaného pátrovi Paňákovi. V úvode privítal prítomných  riaditeľ Múzea obetí komunizmu Pavol Hric. Nasledovalo predstavenie publikácie zostavovateľom Františkom Neupauerom. V príhovore odcitoval texty pátra Paňáka tak z roku 1923 (ktoré napísal ešte ako študent levočského gymnázia), ako aj z 90. rokov. Poďakoval sa prítomným za účasť na podujatí, zvlášť tým, ktorí osobne poznali pátra Paňáka a boli pri ňom i v posledných dňoch jeho života. V závere prečítal list Paňákovho spoluväzňa spisovateĺa Rudolfa Dobiáša.Cirkevný historik Cyril Hišem sa vo svojom príhovore poďakoval Ústavu pamäti národa a zostavovateľovi za vzácne dielo. Zároveň poukázal na to, že publikácia vychádza „v predvečer” výročí ďalších velikánov arcidiecézy – Jozefa kardinála Tomka a arcibiskupa Alojza Tkáča. Páter František Sočufka SJ stručne predstavil osobné spomienky na pátra Paňáka a informoval, že v trnavskej jezuitskej knižnici sa nedávno našli aj ďalšie jeho zápisky. Za sociálne sestry sa prihovorila sr. Daniela Kimličková. Vyzvihla svätosť „anjela Košíc” a vyjadrila vďačnosť za to, že sociálne sestry mohli byť v jeho blízkosti.V diskusii vystúpil Pavol Dečo z KPVS, Juraj Vrabeľ z PV PKO a František Balun. Všetci vyzdvihli obetavosť a hlbokú ľudskosť pátra Paňáka. Poukázali aj na jeho činnosť v oblasti vydávania či šírenia samizdatov. Počas podujatia vystúpila huslistka Judita Gajdošová. Knihu uviedol svojím príhovorom a príhovorom za Košickú arcidicézu Dp. Jozef Gnip a za Spoločnosť Ježišovu páter František Sočufka v spoločnosti sociálnej sestry Daniely Kimličkovej a zostavovateľa publikácie. Predstavenie publikácie bude pokračovať aj v Bratislave – 6. marca 2024 o 17:00.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024