Inovatívny časopis Nové mesto pre moderných kresťanov je opäť v ponuke

TK KBS jk, kj; kj | 06. 03. 2024 13:19Foto: redakcia Nové mesto

Bratislava 6. marca (TK KBS) Vydavateľstvo Nové mesto ponúka moderný kresťanský časopis pre odber do farností, rehoľných komunít, laických spoločenstiev aj pre jednotlivcov. Cieľom dvojmesačníka Nové mesto je poskytnúť kvalitný zdroj aktuálnych informácií a inšpirácií pre všetkých ľudí dobrej vôle, hľadajúcich pravdu a túžiacich po jednote, potrebe dialógu a uvádzania evanjelia do každodenného života. 

Inovatívna verzia časopisu Nové mesto pre moderných kresťanov je jednou z 36 verzií vychádzajúcich na celom svete v 22 jazykoch.Na fakty a udalosti súčasného sveta sa v redakcii časopisu snažia pozerať optikou ľudí, ktorí veria, že svet – napriek mnohým negatívnym javom – smeruje k jednote, preto je obsah časopisu otvorený celej spoločnosti, pričom nepopiera svoju kresťanskú identitu, vychádzajúcu z charizmy Chiary Lubichovej. 

Čitateľský okruh je rôznorodý: od kňazov, rehoľníčok, žien, mužov, mladých i starých – rozmanité svety spojené do jednej rodiny vďaka myšlienke univerzálnej jednoty a vzájomného porozumenia. 

Ročne vychádza šesť čísel, ktoré je možné objednať do farnosti alebo iného spoločenstva za príspevok 30 eur. Predchádzajúce čísla si môžete pozrieť tu: v PDF verzii. Objednávku môžete zrealizovať prostredníctvom tohto formulára na portáli nm.sk alebo zavolaním na tel. č. 0911 445 626. Redakcia časopisu Nové mesto je pripravená aj takto prispieť k posilneniu duchovnej a komunitnej väzby vo vašej farnosti, rehoľnej komunite alebo laickom spoločenstve. Pridajte sa k Novému mestu a šírte kultúru jednoty a dialógu. Oslovujte svoje farské alebo iné spoločenstvo novými inšpiráciami z časopisu Nové mesto a poskytnite im relevantné a dôveryhodné informácie z oblastí cirkvi, synody, spirituality, viery, kultúry, rodiny a sveta. Deľte sa spoločne o duchovné posolstvo prostredníctvom odborného a zaujímavého obsahu pre moderných kresťanov súčasnosti.TK KBS informovala Júlia Kubicová

 
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024