V Ríme bude ďakovná omša k 100. výročiu narodenia kardinála Tomka

TK KBS, vsr, ml; kj | 06. 03. 2024 10:10Foto: Vatican Media

Rím 6. marca (TK KBS) Veľvyslanectvo Slovenskej republiky pri Svätej stolici s Pápežským slovenským ústavom a kolégiom sv. Cyrila a Metoda v Ríme pozývajú na ďakovnú svätú omšu pri príležitosti 100. výročia narodenia kardinála Jozefa Tomka (1924 – 2022), ktorá bude v nedeľu 10. marca 2024 o 17:00 v kaplnke Pápežského slovenského ústavu a kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme na Via Maria Domenica Brun Barbantini 31. Slávnostnej liturgii bude predsedať kardinál Giovanni Battista Re, dekan Kolégia kardinálov a homíliu prednesie arcibiskup Cyril Vasiľ S.J., arcibiskup –košický eparchiálny biskup.Jozef Tomko sa narodil 11. marca 1924 v Udavskom. Základné vzdelanie získal vo svojom rodisku a gymnázium navštevoval v Michalovciach. V roku 1943 vstúpil do kňazského seminára a začal študovať teológiu na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Na jesesň 1945 bol poslaný na štúdiá do Ríma. Sviatosť kňazstva prijal v roku 1949 v Ríme. Po roku 1948 sa nemohol vrátiť na Slovensko. V Ríme potom pôsobil na viacerých cirkevných postoch a venoval sa i ďalšiemu teologickému štúdiu.V rokoch 1960 – 1963 sa vo veľkej miere podieľal na budovaní Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Počas Druhého vatikánskeho koncilu pracoval ako odborný poradca pre vieroučné otázky a po koncile zastával rôzne úlohy vo vedení Katolíckej cirkvi. Pápež Ján Pavol II. ho v roku 1979 vymenoval za titulárneho arcibiskupa a generálneho tajomníka Synody biskupov. Biskupskú vysviacku prijal 15. septembra 1979 v Ríme.V roku 1985 ho pápež Ján Pavol II. vymenoval za prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov a bol povýšený do kardinálskeho zboru. Po pôsobení na čele tejto významnej kongregácie zastával viaceré dôležité služby vo vedení Katolíckej cirkvi. Je autorom niekoľkých kníh. Vo viacerých krajinách ho poctili čestným doktorátom i štátnymi vyznamenaniami. Zomrel 8. augusta 2022 v Ríme. Pochovaný je v krypte Katedrály sv. Alžbety v Košiciach
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024