Vladyka Cyril Vasiľ SJ sa stretol s kňazmi Košickej eparchie na dôchodku

TK KBS, TS KE; kj | 06. 03. 2024 10:05Foto: sr. Naukracia Zavacká OSBM

Košice 3. marca (TK KBS) V nedeľu 3. marca sa vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup – košický eparchiálny biskup, stretol s kňazmi Košickej eparchie, ktorí sú v dôchodkovom veku a s kňazskými vdovami. Stretnutie sa koná každoročne ako spomienka na tajomstvo stretnutia malého Ježiša v jeruzalemskom chráme so starcom Simenonom a prorokyňou Annou. Tento rok sa stretnutie uskutočnilo v kláštore sestier baziliánok v Sečovciach. V homílii vladyka Cyril poukázal na význam kríža, ktorý Cirkev celý tento týždeň kontempluje vyložený uprostred všetkých chrámov. Zároveň sa poďakoval každému kňazovi-dôchodcovi, ako aj ich manželkám za vernú službu Kristovej Cirkvi a trpezlivosť v nesení kríža kňazskej služby.TK KBS informovala TS KE

Foto: sr. Naukracia Zavacká OSBM
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024