Biskupi sa zúčastňujú na exercíciach o biblickej postave proroka Jeremiáša

TK KBS, jm, ml; kj | 06. 03. 2024 08:05Foto: slovenskonakolenach.sk

Košice 6. marca (TK KBS) V Kláštore Bosých karmelitánov v Košiciach-Lorinčíku sa slovenskí biskupi po plenárnom zasadnutí zúčastňujú na duchovných cvičeniach. „Tieto duchovné cvičenia nebudú o téme, ale o biblickej postave proroka Jeremiáša,“ hovorí jezuita P. Jaroslav Mudroň SJ, ktorý ich vedie do piatku 8. marca. Pri tejto príležitosti s ním prinášame rozhovor.Jaroslav Mudron, jezuita- Aké budú mať duchovné cvičenia tému a prečo ste sa rozhodli práve pre tento motív?Tieto duchovné cvičenia nebudú o téme, ale o biblickej postave proroka Jeremiáša. Počas troch dní sa necháme osloviť týmto prorokom, jeho životom a poslaním. Jeremiáš je kľúčový pre pochopenie Ježiša Krista. Sám Ježiš si zvolil model pôsobenia, ktorý pripomínal tohto jeruzalemského proroka. V Jeremiášovi sa spája identita kňaza s prorockým duchom a s rozmerom poslania, zvestovania Božieho slova v konkrétnych a neľahkých životných situáciách. S týmto motívom osobnosti proroka mám dobré skúsenosti pri dávaní duchovných cvičení mladým ľuďom, rehoľným sestrám, spolubratom jezuitom aj diecéznym kňazom.- Čo chcete cez život proroka Jeremiáša povedať otcom biskupom?Vlastne, že nechcem povedať nič sugerujúce. Viem si predstaviť, že otcovia biskupi môžu zažívať podobné dilemy doby, pred akými stál prorok Jeremiáš: meniaca sa doba, odklon od viery po niečom, čo vyzeralo ako „zlatý vek“ slobody, falošní proroci, absencia ochoty načúvať Slovu, protivenstvá, nenávisť, a súčasne hlad ľudí po nádeji. Základná otázka, ktorú Boh opakovane kladie, je: „Čo vidíš, Jeremiáš?“ Ide o pohľad, zahľadenie sa na bežné veci, ktoré nás obklopujú a sú možno aj úplne nevýrazné. Pohľad na udalosti, ktoré prežívame, ktoré nás tešia aj trápia. V týchto viditeľných veciach sa vo svetle Božieho slova stále nanovo učíme rozpoznať znamenia. Duchovné cvičenia neposkytujú obsah, myšlienkovú náplň, ale dávajú návod, ako to, čo človek pred Bohom aktuálne zažíva, môže uchopiť a premeniť na drobné vo svojom duchovnom i praktickom živote.- Ako budú samotné exercície prebiehať?Čaká nás sedem stretnutí, asi štyridsať minútových výletov do života proroka Jeremiáša a Božieho slova, ktoré cez neho zaznelo. Začneme v utorok večer prvým stretnutím a potom po dve stretnutia v priebehu troch dní až do piatku. Okrem týchto imaginárnych potuliek po svete dávneho Jeruzalema sa k posolstvu proroka priblížime aj počas svätej omše, ktorá bude stredobodom každého dňa duchovných cvičení. Reflexia nad liturgickými čítaniami v rámci kázne bude prepojená s témami prorockého života a poslania. Otcovia biskupi budú mať dostatok času na stíšenie, načúvanie Duchu počas modlitby a pri meditácii nad Slovom.Kto je P. Jaroslav Mudroň SJ?P. Jaroslav Mudroň SJ je kňazom jezuitom a biblistom. Má 38 rokov. Je doktorandom na Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme v odbore starožitných a biblických jazykov a súčasne pôsobí ako odborný asistent na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme. Pravidelne dáva duchovné cvičenia, v ktorých prepája ignaciánsku spiritualitu s biblickými reáliami a existenčnými témami. V pastoračnej oblasti sa venuje mládežníckemu spoločenstvu Magis v príprave jeho letných aktivít a pri formácii mladých dospelých v rámci pravidelných stertnutí a duchovných obnov.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024