Výskum: Spiritualita a povedomie o viere medzi mladými ľuďmi rastie

TK KBS, VaticanNews, it, ml; pz | 03. 03. 2024 10:10Svätá stolica na Expo, pavilón jednoty medzi vierami a kultúrami

Foto: Vatican Media

Rím 3. marca (VaticanNews) Pápežská univerzita Svätého kríža v Ríme v spolupráci so Španielskym inštitútom pre výskum verejnej mienky (GAD 3) predstavila výsledky štúdie o religiozite a viere medzi novými generáciami. Na prieskume, ktorý sa uskutočnil v ôsmich krajinách, sa zúčastnilo 4 889 mladých ľudí vo veku 18 – 29 rokov. Najvýznamnejším zistením štúdie je, že záujem o spiritualitu medzi mladými ľuďmi vo svete rastie.Na prieskume o náboženstve a viere, ktorý uskutočnila Pápežská univerzita Svätého kríža (PUSC) a sedem ďalších partnerských univerzít z celého sveta v novembri až decembri minulého roka, sa zúčastnilo takmer 5 000 mladých ľudí z Argentíny, Brazílie, Talianska, Kene, Mexika, Filipín, Španielska a Veľkej Británie. Jedinečnosť tohto výskumu, ktorý bol predstavený vo štvrtok 29. februára, spočíva v tom, že sa uskutočnil na medzinárodnej úrovni a poskytuje povzbudivý obraz o dnešnej mládeži.„V posledných rokoch sa spiritualita mladých ľudí v 83 % prípadov nezmenila alebo dokonca vzrástla,“ komentuje profesorka Gema Maria Bellido, ktorá na Fakulte sociálnej inštitucionálnej komunikácie PUSC vyučuje predmet o základoch inštitucionálnej komunikácie a bola vedúcou štúdie. „Väčšina chlapcov a dievčat verí v Boha a cirkev považuje za sprievodcu, nie za politickú inštitúciu.“ Medzi všeobecné výsledky štúdie patrí zvýšenie občianskej citlivosti a záujmu o sociálne otázky.Podľa údajov sú pre mladých ľudí najdôležitejšie sociálne otázky a modlitba, pri ktorých sa majú riadiť náboženstvom a spiritualitou, keď majú robiť morálne rozhodnutia. Existenciu hriechu pripúšťajú veriaci, nie ateisti, ale väčšina (67 %) verí, že o tom, čo je správne, rozhoduje svedomie. Preto sa napríklad vojna považuje za neospravedlniteľnú, rovnako ako politická korupcia a environmentálne problémy. „Toto sú opakujúce sa témy, ktoré spájajú všetkých mladých ľudí bez ohľadu na ich vieru,“ zdôrazňuje profesor Bellido a dodáva, že ďalšie špecifické kritériá budú predmetom budúcej štúdie.Hoci geografický pôvod respondentov je silným faktorom, ktorý ovplyvňuje ich odpovede, výskum zaznamenáva všeobecný nárast viery, ktorá sa žije z presvedčenia a praktizuje sa napríklad účasťou na bohoslužbách a prístupom k sviatostiam, nielen z tradície alebo zvyku. Zistený trend sa javí ako významný výsledok výskumu. „V tejto otázke sú krajiny rozdelené do troch skupín. Keňa, Filipíny a Brazília vykazujú silnú religiozitu a náboženskú prax; zaznamenali sme tiež, že Taliansko a Španielsko majú nižšie percento mladých ľudí, ktorí sa označujú za nábožensky založených, ale zároveň vykazujú hlbšie povedomie o viere; Mexiko a Argentína sú niekde medzi nimi a Spojené kráľovstvo je ojedinelým prípadom.“Zaujímavá je aj skutočnosť, že mnohí mladí ľudia uvádzajú, že sa za určitých okolností modlia. Táto tendencia je spoločná pre všetkých, vrátane ateistov alebo agnostikov. Za ateistov alebo agnostikov sa označuje 56 % mladých mužov, ktorí žijú najmä v Taliansku a Španielsku, teda v krajinách s najvyššou mierou sekularizácie podľa prieskumu. Jedným z hlavných dôvodov, prečo nemajú vieru, je nemožnosť pochopiť jej princípy. „Táto skutočnosť sa vyskytuje najmä v Taliansku a Spojenom kráľovstve,“ vysvetľuje Bellido.Vedúci výskumu na záver uviedol, že v nasledujúcich mesiacoch sa opäť v spolupráci s partnerskými univerzitami budú niektoré oblasti skúmať hlbšie. „Budeme sa zaoberať témami, ako sú mladí ľudia a vzťahy, mladí ľudia a práca a spoločné dobro. Cieľom výskumu je prispôsobiť ponuku vzdelávania skutočným potrebám mladých ľudí.“Viac informácií o výskume je možné nájsť TU.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024