Embryá vytvorené pri umelom oplodnení sú považované za deti, tvrdí súd

TK KBS, cna, ml; pz | 01. 03. 2024 12:08USA 1. marca (CNA) Po tom, čo Najvyšší súd v americkom štáte Alabama rozhodol, že embryá vytvorené umelým oplodnením, tzv. in vitro fertilizáciou, by sa mali považovať za deti, sa opäť otvára diskusia o asistovanej reprodukcii.Technológia asistovanej reprodukcie je lekársky postup, pri ktorom sa v laboratórnych podmienkach spájajú spermie a vajíčko. To umožňuje neplodným párom počať dieťa mimo pohlavného styku. Živé embryo sa neskôr implantuje do maternice, kde sa vyvíja až do narodenia.Je Katolícka cirkev proti umelému oplodneniu?Áno. Hoci Cirkev podporuje niektoré spôsoby liečby neplodnosti pre páry, ktoré sa snažia mať deti, asistovaná reprodukcia je v rozpore s katolíckym učením. Katechizmus Katolíckej cirkvi (KKC 2377) uvádza, že umelé oplodnenie je morálne neprijateľné, pretože oddeľuje manželský akt od plodenia a zavádza vládu techniky nad pôvodom a určením ľudskej osoby.Podľa Josepha Meaneyho, prezidenta Národného katolíckeho bioetického centra v USA, vatikánsky dokument Donum Vitae z roku 1987 stanovil morálny rámec v otázke asistovanej reprodukcie.Donum Vitae uvádza, že „dar ľudského života sa má realizovať v manželstve špecifickými a výlučne manželskými úkonmi podľa zákonov vpísaných do ich zväzku.“ Toto učenie, povedal Meaney pre CNA, stanovuje zásadný rozdiel medzi liečbou, ktorá má pomôcť manželskému aktu pri počatí dieťaťa, a liečbou, ktorá manželský akt nahrádza.Donum Vitae prirovnáva asistovanú reprodukciu k interrupcii a uvádza, že prostredníctvom týchto zásahov sa život a smrť podriaďujú rozhodnutiu osoby, ktorá sa tak stavia do úlohy darcu života a smrti. Meaney vysvetlil, že pri asistovanej reprodukcii sa s dieťaťom zaobchádza ako s produktom, keďže sa v podstate vyrábajú deti takmer v priemyselnom meradle. „S ľudskou osobou sa nezaobchádza ako s darom, ale skôr ako s predmetom, ktorý treba vytvoriť, podrobiť kontrole kvality a zlikvidovať.“Ako asistovaná reprodukcia oddeľuje manželský akt od plodenia?Pri asistovanej reprodukcii sa žene odoberie časť vajíčok vyvolaním tzv. hyperovulácie. Inými slovami, žene sa podá liek na uvoľnenie väčšieho počtu vajíčok počas jedného cyklu. Vajíčka sa potom spoja so spermiami muža. Asistovaná reprodukcia teda v konečnom dôsledku využíva umelé prostriedky na dosiahnutie tehotenstva mimo manželského aktu. Cirkev je presvedčená, že toto oddelenie je v rozpore s dôstojnosťou rodičov a detí.Ako asistovaná reprodukcia ovplyvňuje deti?Počas procesu sa vytvorí niekoľko ľudských embryí, ktoré sa potom triedia podľa kvality buniek. Existuje niekoľko metód triedenia, ktoré slúžia na preskúmanie, ktoré embryá môžu byť najvhodnejšie na implantáciu do maternice.Podľa Centra pre genetiku a spoločnosť sa takmer polovica ľudských embryí vytvorených v rámci asistovanej reprodukcie počas procesu vyradí. To znamená, že sa zlikvidujú milióny ľudských embryí, čo sa v očiach Cirkvi rovná zabitiu miliónov nevinných životov.Okrem toho techniky asistovanej reprodukcie vedú k tomu, že približne 1 milión ľudských embryí sa uchováva v zmrazených laboratóriách, kde sa často skladujú na neurčitú dobu alebo sa ničia v rámci vedeckého výskumu embryí.Aké sú teda alternatívy k umelému oplodneniu?Katechizmus (KKC 2375) učí, že výskum zameraný na zníženie ľudskej neplodnosti by sa mal podporovať spôsobom, ktorý je prospešný pre ľudskú osobu, jej neodňateľné práva a jej skutočné a integrálne blaho v súlade s Božími zámermi a vôľou.Podľa Donum vitae sú postupy, ktorých cieľom je nahradiť manželský akt, morálne nesprávne, zatiaľ čo tie, ktoré majú pomôcť počať život, sú morálne prípustné.Cirkev považuje za morálne prípustné metódy, ktoré sa zameriavajú na liečbu základných fyzických alebo hormonálnych problémov spôsobujúcich neplodnosť namiesto toho, aby sa ich snažili obísť. Takouto metódou je napríklad symptotermálna metóda prirodzeného plánovania rodiny (NFP).
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024