Laureát Fra Angelico víťaz súťaže o znelku Banskobystrickej hudobnej jari

TK KBS, ms, ml; kj | 01. 03. 2024 10:39Foto: Archív mesta Banská Bystrica

Banská Bystrica 1. marca (TK KBS) Festival klasickej hudby sa v meste pod Urpínom uskutoční od 13. marca do 17. apríla tohto roka. V rámci piatich koncertov odznejú diela domácich i zahraničných skladateľov. Banskobystrická hudobná jar má od vlani vlastné logo. Na tohtoročnom 63. ročníku bude predstavená aj jej historicky prvá znelka, ktorej tvorca vyštudoval hudobnú výchovu. V minulom roku získal Cenu patróna umelcov Fra Angelico udeľovanú Radou Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru. Znelka prvýkrát zaznie počas otvorenia hudobného festivalu.Spomedzi siedmich účastníkov autorskej súťaže na znelku, ktorú vyhlásilo mesto ešte koncom minulého roka, vybrala odborná trojčlenná porota partitúru Handlovčana Petra Franzena žijúceho v Poprade. Jeho meno sa spája hlavne so sakrálnou hudbou. Známy je aj ako reštaurátor a ladič píšťalových organov. „Charakter zneliek, ktoré sme počas súťaže obdržali, bol rôznorodý, od spracovania ľudových piesní cez vianočné pastorálne prvky až po mohutnosť pripomínajúcu filmovú hudbu. V každom prípade sme očakávali väčší záujem zo strany domácich banskobystrických autorov. Víťaz Peter Franzen zaujal hudobne čistým spracovaním, kde od trojhlasu fláut cez akordické postupy dychového kvinteta graduje hudba až do záverečného slávnostného akordu. Znelka odzrkadľuje filozofiu festivalu, ktorou je prezentovať odkaz dedičstva klasickej hudby,” poznamenala Lýdia Baranová, jedna z porotkýň a vedúca Kultúrneho centra Robotnícky dom.Víťaz autorskej súťaže študoval učiteľstvo hudobnej výchovy na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Komponovaniu sa začal venovať už ako tínedžer. Najprv sa oboznámil s teoretickými prácami Eugena Suchoňa a Miroslava Filipa. Neskôr sa kontaktoval s osobnosťami slovenského hudobného života. Od svojich trinástich rokov pôsobí ako chrámový organista. V roku 1995 sa aktívne zapojil do hudobnej prípravy liturgie počas návštevy pápeža Jána Pavla II. v Levoči. Peter Franzen vydal tri zbierky predohier k adventným, vianočným i veľkonočným piesňam Jednotného katolíckeho spevníka. Zároveň skomponoval viaceré chrámové piesne, ako aj koncertné skladby Fugu ad venite in Betlehem a Toccatu paschalis.„Môj prvý učiteľ bol salezián don Bohuslav Mošať, ktorý v lete minulého roka zomrel. Ako pedagóg ma vôbec nešetril. Skladateľské ambície u mňa neskôr podporilo privátne štúdium u Bartolomeja Urbanca, Mariána Vargu a Juraja Lexmanna. Dnes som v kontakte s Jozefom Vargom, ktorý kompozíciu vyštudoval u profesora Dušana Martinčeka na VŠMU,“ uviedol Peter Franzen. Znelka Banskobystrickej hudobnej jari bude mať premiéru na koncerte českého fenomenálneho huslistu Pavla Šporcla 13. marca tohto roka v Robotníckom dome. Akordickú sadzbu dychového kvinteta s kanonickým úvodom flautového tria nahrajú študenti Konzervatória v Žiline pod vedením šéfa dychového odboru Martina Oboňu.  TK KBS informoval Miroslav Strelec
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024