Pápež sa s arménskymi biskupmi modlil za vysídlencov z Náhorného Karabachu

TK KBS, VaticanNews, zk, ml; pz | 28. 02. 2024 16:01Foto: Vatican Media

Vatikán 28. februára (VaticanNews) „Zopakujme všetci volanie po mieri, aby sa dotklo sŕdc, aj tých, ktoré sú necitlivé voči utrpeniu.“ Túto výzvu adresoval pápež František členom Synody Arménskej patriarchálnej cirkvi Cilície, ktorých prijal v stredu 28. februára.Svätý Otec vyjadril blízkosť ľuďom utekajúcim z Náhorného Karabachu. Pápež je ešte stále nachladnutý, preto text príhovoru prečítal jeden z jeho spolupracovníkov. Petrov nástupca prijal členov Synody deň po liturgickej spomienke veľkého syna Arménska, sv. Gregora z Nareku – učiteľa Cirkvi.Keďže jednou z úloh spomínanej synody je voľba biskupov, pápež im prízvukoval, aby ich vyberali starostlivo. Biskup má byť „oddaný veriacim, verný pastoračnej starostlivosti, a nikdy nie karierista“. Ako ďalej v texte konštatuje pápež, biskup, ktorý vidí svoju eparchiu ako miesto prechodu do inej, „prestížnejšej“ eparchie, zabúda, že je ženatý s Cirkvou, a riskuje že sa dopustí akoby „pastoračného cudzoložstva“.Aj keď je Arménska patriarchálna cirkev Cilície malá čo do počtu, pápež jej členom adresuje výzvu: „Ste svitaním povolaným vyžarovať kresťanské proroctvo vo svete, ktorý často uprednostňuje temnotu nenávisti, rozdelenia, násilia a pomsty.“ „Pamätajme na to, že Boh miluje konať úžasné veci s tým, kto je maličký,“ dodáva Svätý Otec.Pápež nezabúda ani na útrpy Arménska a najmä na vysídlené osoby a rodiny utekajúce z Náhorného Karabachu. Apeluje: „Toľko vojen, toľko utrpenia. Prvá svetová vojna mala byť poslednou a štáty sa sformovali do Spoločnosti národov, akejsi „prvotiny“ Organizácie Spojených národov, mysliac si, že to stačí na zachovanie daru mieru. A predsa, koľko konfliktov a masakrov, vždy tragických a vždy zbytočných.Toľkokrát som prosil: „Dosť!“ Zopakujme všetci volanie po mieri, aby sa dotklo sŕdc, aj tých, ktoré sú necitlivé voči utrpeniu chudobných a pokorných. A predovšetkým sa modlime. Ja tak robím za vás i za Arménsko; a vy, prosím, pamätajte na mňa!“Zuzana Klimanová – VaticanNews
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024