Centrum pre rodinu v Nitre zorganizovalo ďakovné stretnutie s biskupom

TK KBS, tu, ml; pz | 28. 02. 2024 12:17Foto: Archív Biskupstva Nitra

Nitra 28. februára (TK KBS) Členovia a dobrovoľníci Centra pre rodinu v Nitre, ktorí pravidelne pôsobia v rôznych oblastiach činnosti združenia, sa 24. februára 2024 zúčastnili na ďakovnom stretnutí, ktorého cieľom bolo vyjadrenie vďaky za podporu a pomoc. Pozvanie sláviť svätú omšu v kaplnke sv. Ladislava v Kňazskom seminári sv. Gorazda za všetkých, čo sa angažujú v centre v prospech manželstva a rodiny prijal pomocný nitriansky biskup Mons. Peter Beňo.Vo svojom príhovore biskup Peter Beňo okrem ocenenia nezištnej služby Centra pre rodinu v Nitre uviedol prítomným členom a dobrovoľníkom centra príklad rôznej služby u patrónov Centra pre rodinu – matku Dona Bosca Margitu Occhienovú, sv. Jozefa a blahoslavenú rodinu Ulmovcov. Pripomenul aj skutočnosť, že v kaplnke sv. Ladislava, kde sa svätá omša konala, sa formovalo aj jeho kňazské povolanie. Spolu s ním svätú omšu koncelebroval Pavol Reisel, duchovný správca Diecézneho centra mládeže Archa Bojničky z Trnavskej arcidiecézy, ktorý bol dlhoročným animátorom na rodinných pobytoch členov a dobrovoľníkov centra.Biskupovi Petrovi Beňovi zástupcovia Centra na záver slávnosti odovzdali živú palmovitú rastlinu, ktorej mnohé listy majú pripomínať rodiny v diecéze zverené aj do jeho starostlivosti a ochrany. Neformálna časť stretnutia spojená s agapé za účasti Mons. Petra Beňa sa následne uskutočnila  v priestoroch jedálne Kňazského seminára sv. Gorazda a vytvorila priestor na vzájomné rozhovory pre viac ako 50 účastníkov stretnutia.TK KBS informoval Tibor Ujlacký
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024