Donovaly privítali univerzitných kňazov Slovenska a ich kordinátorov

TK KBS, js, ml; pz | 26. 02. 2024 14:25Foto: Archív UPC

Donovaly 26. februára (TK KBS) V penzióne Zornička na Donovaloch sa 23. – 25. februára 2024 konalo stretnutie univerzitných kňazov Slovenska a ich koordinátorov. Formačný i neformálny program umožnil stretnúť sa, uvažovať o službe v UPC i povzbudiť sa navzájom. Stretnutie otvoril v piatok večer Matúš Reiner, tajomník Rady pre mládež KBS. Informoval o pripravovaných celoslovenských mládežníckych projektoch a pripravovanom jubileu mladých budúci rok v lete 2025 v Ríme.Prvú formačnú tému s názvom „Dar i tajomstvo „UPC age“: Čas, ktorý sa nikdy nevráti. Vzory a vzorce, identita, citová zrelosť koordinátora a hľadanie vstupnej brány do srdca toho, kto Sviatostne nežije,“ sprostredkoval tajomník pre univerzity o. Juraj Sedláček. V myšlienkach vychádzal zo svojich kníh, z doterajšej služby, aj z nedávneho osobného stretnutia s P. Milanom Bubákom, SVD, zakladateľom prvého a najväčšieho slovenského UPC v Bratislave.Téma, podobne ako všetky ďalšie vyústila do diskusie najskôr vo dvojiciach upc kňaz – koordinátor, neskôr v podobne zmiešaných štvoriciach a päticiach. Na celom programe až do neskorého večera sa zúčastnil predseda Rady pre mládež a univerzity KBS, Mons.Tomáš Galis, ktorý predsedal aj modlitbe breviára na ukončenie dňa krátko pred polnocou.Ranný program sa začal svätou omšou s biskupom Tomášom Galisom v kaplnke penziónu. UPC koordinátorom adresoval aj tieto slová: „On nás miluje nie pre výkon, ale preto, že sme. Všetci máme (nateraz) len určitú kubatúru a viac sa tam nezmestí. Výzva „buďte dokonalí“ je výzvou zväčšiť aj tento rozmer. Ste koordinátori. Ste viac. Ale preto, lebo každý z vás dal odpoveď... On nepredpokladá našu lásku. On ju prebúdza, on ju upevňuje. Každým dňom, každou chvíľou.“Dopoludnia sa s témou a následným zdieľaním v zmiešaných skupinách prihovorili banskobystrický univerzitný kaplán Martin Ďuračka, biskupský vikár pre školstvo a katechézu: „Jednota rôznorodosti. Myšlienky synody o synodalite vo vzťahu k našim UPeCe.“ Predpoludním vystúpil nitriansky univerzitný kaplán doc. Ľubomír Hlad, dogmatický teológ na UKF Nitra a pedagóg Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre, s témou „UPC komunita ako prorocký hlas Cirkvi. Sviatostné základy kresťanskej profetie.“Obe témy všetci prítomní opäť reflektovali v skupinách s veľmi plodnou diskusiou a zdieľaním.Popoludnie patrilo rekreácii a spoločnému outdoorovému turistickému putovaniu. Pripravil ho Martin Ďuračka. V osade Rybô za Starými Horami pod Donovalmi mladí a ich kňazi navštívili miesta, kde presne pred 100 rokmi, vo februári 1924 spadla najtragickejšia lavína na Slovensku, ktorú spomedzi 19 obyvateľov osady vtedy prežil iba jediný malý chlapec v kolíske. Okrem silných výhľadov, pekných vodopádov a radostného putovania sa v tejto doline slovenská UPC komunita pomodlila spoločný ruženec.Večer s názvom Príbeh nášho UPC. Tržnica nápadov a prístupov. Formálny i neformálny čas spolu a v skupinách a tešenica, pokračoval v konferenčnom centre penziónu do neskorých nočných hodín. Nedeľnú rannú svätú omšu celebroval o. Marián Jaklovský z UPC Košice.Niekoľkí UPC koordinátori na záver poskytli spätnú väzbu:Okrem vytvorenia dlhotrvajúcich priateľských vzťahov som si uvedomila dôležitosť byť aktívnymi šíriteľmi evanjelia na sociálnych sieťach. Kristína Pistovičová (UPCKE).Prežili sme požehnaný čas plný povzbudivých slov od našich otcov, zdieľania sa a budovania priateľstiev naprieč Slovenskom. Veronika Hurbaničová (UPCTN).Počas víkendu bolo naozaj povzbudivé vidieť synodálny spôsob komunikácie medzi kňazmi a koordinátormi, kedy sme sa mohli zdieľať v skupinkách o tom čo nás v našich UPC-čkach trápi ale aj to, čo nás povzbudzuje a robí radostnými. Jakub Šimoňák (UPCKE).Nasledujúce celoslovenské strenutie Rady pre univerzity KBS sa uskutoční v máji na Skalke pri Trenčíne, na ktorom sa spoločne stretnú univerzitní kapláni so svojim biskupom.TK KBS informoval Juraj Sedláček
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024