Košická Farnosť Božieho milosrdnestva oslávila 30. výročie vzniku

TK KBS, jfa, ml; kj | 26. 02. 2024 10:53Foto: Jaroslav Fabian

Košice 26. februára (TK KBS) V nedeľu 25. februára navštívil rímskokatolícku Farnosť Božieho milosrdenstva košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober. Spoločne s veriacimi sa poďakoval za tridsať rokov existencie tejto sídliskovej farnosti.Vo svojom príhovore vychádzal z evanjeliového posolstva o premenení Ježiša na hore Tábor a zdôraznil potrebu predovšetkým počúvať Ježiša Krista, Božie slovo a uskutočňovať ho, a potom prejavovať lásku vo svojom okolí, lebo máme okolo seba núdznych a tým treba poslúžiť. „Chcel som sa všetkým poďakovať za spoločné kráčanie, lebo z tohto miesta vychádzajú impulzy na celé Slovensko, keďže  sa mnohé modlitby Korunky Božieho milosrdenstva odtiaľto vysielajú na celé Slovensko. Prajem všetkým,  aby sa tu duch Božieho milosrdenstva ešte viac zakorenil, a pretože tento rok je vo farnosti venovaný pokániu, tak aby ste vedeli to pokánie vzájomne prežívať i jeden voči druhému, lebo tak rastie človek i celé spoločenstvo,“ dodal hlavný celebrant arcibiskup Bober na nedeľnej slávnosti.Košice, Farnosť Božieho milosrdenstva, 30, výročie, arcibiskup, BoberFarára Petra  Sýkoru potešili veriaci tým, že mali veľkú túžbu hlavne duchovne sa poďakovať za tridsať rokov veľmi požehnaného života v tejto farnosti. „A potom prišiel taký nápad, jednoducho osláviť to na kolenách, takže predchádzala tomu tridsaťhodinová adorácia. Už v predvečer slávnosti, v sobotu som zaželal farnosti také zmŕtvychvstanie, ktoré znamená obnoviť vzťahy v rodinách, obnoviť vzťahy v spoločenstvách, obnoviť vzťahy vo farnosti vzťahy so spoločnosťou, byť si vedomý svojej misie i zvonku. My tu máme milosť, že máme také – ja hovorím tomu najzakladnejšie vôbec patrocínium Cirkvi a to tú najzákladnejšiu vlastnosť Boha, jeho lásku Božie milosrdenstvo, takže aby sme naozaj vstali z zmŕtvych, aby sme si uvedomili že Božie milosrdenstvo v nás musí žiť a musíme ho aj v misii dávať ďalej. To želám celej našej farnosti.“Košice, Farnosť Božieho milosrdenstva, 30, výročie, arcibiskup, BoberIniciatíva tridsať hodín adorácie za tridsať rokov farnosti sa začala v piatok o polnoci a trvala do nedeľného rána. Kaplán Ján Kocúrko sa veľmi potešil, kde nad ránom počas modlitbovej adorácie našiel v kostole modliacich sa ľudí. „Musím povedať, že pre mňa bolo veľmi  milé prekvapenie nadránom prísť do kostola, keď celé mesto spí. Povedal som si,  že sa idem pozrieť, či tam sú ľudia, a skutočne som bol veľmi milo prekvapený, že 15 ľudí nadránom okolo pol štvrtej sa modlilo. Boli časti, ktoré boli moderované, boli časti, kedy bola tichá adorácia, ale každá celá hodina sa začínala modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva. Celému nášmu farskému spoločenstvu  želám, aby prinášalo dobré ovocie, lebo dobrý strom rodí dobré ovocie, a tak prajem, aby ako farnosť sme prinášali dobré ovocie do tohto sveta.“Rímskokatolícka Farnosť Božieho milosrdenstva v Košiciach vznikla zriaďovacou listinou 24. februára 1994. Nachádza sa v mestskej časti Košice-KVP s počtom obyvateľov 21 839. Konsekrácia kostola sa uskutočnila 1. septembra 2012 a o štyri roky neskôr 13. novembra 2016 bol vyhlásený za diecéznu svätyňu Košickej arcidieézy.TK KBS informoval Jaroslav Fabian
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024