Svätý Otec František diakonom: Buďte otvorení pre Božie prekvapenia

TK KBS, VaticanNews, mj, ml; pz | 24. 02. 2024 20:15Foto: Vatican Media

Vatikán 24. februára (VaticanNews) Byť vernými spolupracovníkmi, slúžiť Božiemu ľudu a byť pod vedením Ducha Svätého – to sú základné prvky kňazskej služby, zdôrazňuje pápež v posolstve, ktoré v sobotu 24. februára kvôli ľahkému prechladnutiu iba odovzdal diakonom Rímskej diecézy. Ako sme informovali dnes boli všetky stretnutia zo zdravotných dôvodov zrušené.„Svätá Matka Cirkev od nás v prvom rade nežiada, aby sme boli vodcami, ale spolupracovníkmi, teda podľa významu slov tými, ktorí ‚spolupracujú‘ (...) Skrátka, členmi spevokolu, nie sólistami,“ zdôrazňuje pápež.Svätý Otec František zároveň v liste upozorňuje: „V súčasnosti je potrebné, aby sme sa stali spolupracovníkmi. Je dôležité v súčasnosti pokračovať vo formácii, a to nie osamote, ale vždy v kontakte s tými, ktorí sú povolaní vás sprevádzať a prešli dlhšou cestou služby.“ Zároveň v posolstve dodáva, že je dôležité robiť to s otvorenosťou srdca, aby sme nepodľahli pokušeniu spoliehať sa len na seba, „aby sme sa tak nestali ľahkou korisťou najrôznejších pokušení.“„Budete kňazmi, aby ste slúžili, pripodobňujúc sa Ježišovi, ktorý „neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a dal svoj život““ (...) Pápež František navrhuje, aby sa každé ráno modlili týmito slovami: „Pane, dnes mi pomôž slúžiť.“ A každý večer pri spytovaní svedomia, aby povedali: „Pane, odpusť mi, keď som myslel viac na seba ako na službu druhým.“ Pápež dodáva, že slovo „slúžiť“ nie je abstraktné, ale znamená byť k dispozícii, zrieknuť sa života podľa vlastného plánu, byť pripravený na Božie prekvapenia, ktoré sa zjavujú prostredníctvom ľudí, nečakaných zmien plánov, situácií, ktoré nezapadajú do našich schém a „správnosti“ toho, čo sme študovali.Tretím aspektom, na ktorý pápež poukazuje, je „žiť pod vedením Ducha,“ čo „znamená prejsť od pomazania z vysviacky ku ‚každodennému pomazaniu‘. A Ježiš na nás vylieva pomazanie Ducha, keď sme v jeho prítomnosti, keď ho uctievame, keď sme v dôvernom kontakte s jeho slovom,“ pripomenul Svätý Otec. Toto zaželal aj diakonom, ktorí budú o niekoľko mesiacov vysvätení za kňazov. Zároveň im poďakoval za ich „áno“ Bohu a dodal: „Prosím vás, modlite sa za mňa každý deň.“Martin Jarábek – VaticanNews
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024