Smutné výročie vojny si pripomenuli aj v Integračnom centre v Trnave

TK KBS, mm, ml; pz | 24. 02. 2024 07:55Foto: Michaela Matušková

Trnava 24. februára (TK KBS) V Integračnom centre – Centre podpory v Trnave si v piatok 23. februára pri príležitosti 2. výročia vypuknutia vojny na Ukrajine uctili spomienku na túto udalosť. Srdce v ukrajinských farbách sa vynímalo stredom miestnosti, kde sa zišlo približne 30 ľudí, prevažne odídencov z Ukrajiny. Hostia spoločnou modlitbou v ukrajinčine prejavili nádej a vieru v to, že vojna bude mať čoskoro svoj koniec. Spoločné stretnutie bolo gestom solidarity s obeťami vojny na Ukrajine a ich príbuznými, ale aj so všetkými obeťami vojnových konfliktov.Podujatie, ktorým si prítomní pripomenuli nielen obete vojny, ale aj jej dopad na rodiny, ktoré našli svoje útočisko na Slovensku, zorganizovali pracovníci Trnavskej arcidiecéznej charity. Úvodné slovo podpory a solidarity predniesla koordinátorka centra, Kristína Pauerová: „Nie sú v tom sami, keď je v našich silách, radi im pomôžeme v ich aktuálnej situácii. Vytvorili sme srdce v ukrajinských farbách. Zapálenie sviečky malo vyjadrovať solidaritu aj empatiu voči týmto ľuďom.“Každý z prítomných mal možnosť zapálenú sviečku položiť na srdce a vysloviť krátke prianie. Počas dojemných chvíľ zazneli nielen slová povzbudenia, ale aj vďaky zo strany ukrajinských občanov na adresu Integračného centra. Z ich slov bola cítiť skutočná vďačnosť za prijatie a pomoc. Medzi prítomnými hosťami bol aj salezián don Štefan Kormančík, ktorý predniesol krátku modlitbu aj s požehnaním. Kedysi organizoval letné tábory na Ukrajine. „V tejto modlitbe som myslel na všetky deti, dediny a farnosti, ktoré som navštevoval a viac tam nemohol ísť. Modlím sa, aby nielen tí, ktorí dnes prišli, prežili v pokoji a mieri a aby  na nich vojna nezanechala celoživotné traumy, hlavne, aby vedeli odpustiť,“ dodáva.TK KBS informovala Michaela Matušková
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024