Katechéti Rožňavskej diecézy sa zišli na duchovných cvičeniach v Osuší

TK KBS, jku, ml; pz | 23. 02. 2024 14:27Foto: Archív Rožňavskej diecézy

Rožňava 23. februára (TK KBS) V dňoch 16. – 19. februára 2024 sa dvadsaťdva katechétov Rožňavskej diecézy zúčastnilo na duchovných cvičeniach na Osuší. Viedol ich riaditeľ Diecézneho katechetického úradu v Rožňave Jozef Bednárik, farár farnosti Jaklovce. Počas dní sa intenzívnejšie venovali Božiemu slovu a prijímali duchovný pokrm cez slová Pána Ježiša, ktoré zapísal evanjelista Ján. Uvažovali nad stretnutiami Pána Ježiša s Nikodémom, Samaritánkou, hriešnou ženou, na svadbe v Káne a ďalšími.Ďalej bol pre katechétov pripravený aj bohatý duchovný program – denné slávenie svätej omše, hodnotné úvahy, obohacujúce homílie, spoločné modlitby svätého ruženca, Korunky k Božiemu milosrdenstvu, moderované adorácie, ale aj spoločná modlitba krížovej cesty v prírode. Bol to milostivý čas pre každého jedného z nich, čas, ktorý mohli využiť na sviatosť zmierenia, duchovný rozhovor, usmernenie i povzbudenie. „Sme šťastní, že aj vďaka nášmu otcovi biskupovi Stanislavovi, ktorý nás povzbudzuje k horlivosti v katechéze, k duchovnému rastu, sme mali možnosť aj tento rok odísť od hluku sveta na toto premodlené a posvätné miesto na Osuší, kam prichádzajú ctitelia na ustavičnú poklonu Ježišovi prítomnému v Eucharistii; a tu, v tichu pri Ježišových nohách pozorne počúvať Jeho slová, ktoré nám hovorí, aby sme po tomto milostivom čase duchovných cvičení, mohli s radosťou slúžiť a byť osožní pre všetkých, ku ktorým nás Pán posiela,“ uviedla v mene katechétov Janka Kučerová.„Exercitátorovi, otcovi Jozefovi ďakujeme za prípravu, vedenie a starostlivosť počas duchovných cvičení a do ďalších dní, mu vyprosujeme pevné zdravie tela i duše, hojné Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a stálu ochranu Panny Márie a svätého Jozefa,“ uviedli. „Veľké ďakujeme patrí aj personálu Misijného domu na Osuší, za ich prijatie, službu a starostlivosť. Nech dobrotivý Pán odmení ich obetavé a láskavé srdcia,“ dodala Janka Kučerová.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024