Bulharsko bude prvý štát EÚ, ktorý bude mať na minciach národných svätcov

TK KBS, ekai, ml; pz | 22. 02. 2024 12:20Foto: Unsplash

Bulharsko 22. februára (E-kai) Bulharsko by sa mohlo stať prvým členským štátom Európskej únie, ktorý bude mať svojich národných svätcov ako motív na bežných eurominciach. Bulharský patrón svätý Ján Rilský sa v budúcnosti objaví na 1 eurovej minci a mních svätý Paisius Chilendarski na 2 eurovej minci, oznámila Bulharská národná banka po ukončení procesu koordinácie a schvaľovania návrhov mincí, informuje nemecký katolícky portál katholisch.de.  Obaja vyobrazení sú svätcami Bulharskej pravoslávnej cirkvi. Cieľom bulharskej vlády je, aby krajina vstúpila do eurozóny v roku 2025. Zavedenie eura, ktoré bolo plánované už na rok 2024, muselo byť odložené okrem iného aj z dôvodu vysokej inflácie.Svätý Ján Rilský (876 – 946) bol prvým bulharským pustovníkom a v pohorí Rila založil najväčší kláštor v krajine. Od roku 1999 je zobrazený na minci v hodnote 1 leva, ktorá platí do zavedenia eura. Svätý Paisius Chilendarski (1722 – 1773) sa považuje za prvého historika svojho národa a priekopníka bulharského národného obrodenia v 18. a 19. storočí. Ján je na minci zobrazený so svojím habitom, krížom a aureolou, svätý Paisius nie je rozpoznateľný ako mních a svätec. Na plánovanej minci v hodnote 2 eur je nápis „Boh ochraňuj Bulharsko“.Začiatkom februára Rada Európskej únie schválila návrhy mincí po tom, ako nedostala žiadne námietky od členských štátov EÚ v eurozóne. Kresťanské motívy sa na pamätných minciach objavili už v minulosti, ale v niektorých prípadoch sa stretli s námietkami.Napríklad v roku 2013. Slovensko mohlo vydať pamätnú mincu v hodnote 2 € so slovanskými apoštolmi Cyrilom a Metodom až po určitom odklade, keďže Francúzsko a Grécko mali okrem iného námietky proti krížom a aureolám v motíve. Nakoniec bol vyrazený pôvodne plánovaný dizajn. V tom istom roku Európska komisia zamietla plánované zobrazenie Krista ako Pantokratora na minciach Andorry. Vatikán zasa pri príležitosti Svetových dní mládeže v Riu de Janeiro v roku 2013 vydal mincu v hodnote 2 € so sochou Krista.Námietky voči minciam Andorry a Slovenska boli založené na porušení zásady náboženskej neutrality. Postup schvaľovania mincí EÚ nestanovuje žiadne kritériá týkajúce sa obsahu, ale dáva členským štátom EÚ možnosť vzniesť oprávnené námietky. Ďalším národným svätcom na eurominciach je svätý Marin, ktorý je zobrazený na 20-centových minciach San Marína. San Maríno je súčasťou eurozóny, ale nie je členom EÚ. Mince z Vatikánu s portrétom pápeža Jána Pavla II (1978 – 2005), ktoré boli uvedené do obehu počas jeho života a pred jeho kanonizáciou, sú stále platné. Na rôznych pamätných a zberateľských minciach sú zobrazené náboženské motívy a stavby, ako aj svätci, vrátane svätého apoštola Pavla (Vatikán, 2 €), írskeho apoštola Brendana Námorníka (Írsko, 10 €) a Karola Veľkého (Nemecko, 2 €).
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024