Arcibiskup Maxim urobil gesto odprosenia voči kňazom, veriacim i Cirkvi 

TK KBS, ml; kj | 20. 02. 2024 16:00Foto: Print Screen

Prešov 20. februára (TK KBS) Prešovská Katedrála svätého Jána Krstiteľa v Prešove bola počas nedeľnej svätej liturgie svedkom netradičného gesta. Urobil ho prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim.Metropolita Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku počas liturgie odprosil kňazov a veriacich za „príkoria, hriechy, zlo a nespravodlivosti“ zo strany Cirkvi, biskupov, kňazov i ľudí. „Nedeľa pred Veľkým pôstom je nedeľou odprosenia, tak považujem za potrebné na počiatku svojej činnosti biskupa, arcibiskupa a metropolitu Prešovskej archieeparchie urobiť gesto odprosenia, pretože v tejto archieparchii je veľmi veľa zla (...) zo strany každého jedného z nás,“ uviedol v príhovore počas liturgie arcibiskup Maxim. „Na počiatok tohto pôstu – v mene biskupov, ktorí tu boli, v mene svojom, biskupov, ktorí tu boli a sú ešte živí, ako aj biskupov, ktorí už nie sú medzi nami –, (…) chcem dnes naozaj z hĺbky svojho srdca odprosiť za všetky príkoria, hriechy, zlo, nespravodlivosti spáchané zo strany biskupov. Či už slovom, myšlienkou alebo skutkom,“ uviedol s tým, že o odprosenie prosí najskôr duchovných. Uklonil sa kňazom i pred ikonostasom.Potom sa obrátil k veriacim. „Chcem vás odprosiť všetkých, pretože biskupi veľakrát zlo urobili aj ľuďom cez svoju ľudskosť,“ povedal. „Preto v mene svojom aj biskupov, ktorí tu boli, či už ešte živých alebo tých, ktorí nie sú medzi nami, chcem odprosiť každého jedného z vás, drahí bratia sestry, vaše rodiny, vašich predkov, ak akýmkoľvek spôsobom biskupi tejto eparchie, archieperchie, metropolie, urobili čosi zlé – príkorie, nespravodlivosť, zlobu,“ povedal metropolita Maxim. „Prijmite prosím toto moje odprosenie,“ uviedol. Následne otočený k ľuďom si pokľakol a uklonil sa k až zemi.Napokon odprosil Boha za hriechy ľudí voči predstaviteľom Cirkvi. „A teraz chcem (…) v mene všetkých nás, lebo som jedným z vás, v mene všetkých nás odprosiť Boha, lebo aj Cirkev, aj ľudia, ktorí sú tu – vy, vaši predkovia, naši predkovia – mnohokrát zapríčinili veľkú bolesť aj biskupom, aj Cirkvi. Či už slovom, skutkom, dielom,“ povedal arcibiskup Maxim. „Je to ako stieranie blata zo skla a to je to, čo môžeme urobiť – vystúpiť spolu s Ježišom Kristom na jeho cestu. A on dnes hovorí: ,Poď za mnou alebo buď na tej istej ceste, ako aj ja'.“
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024