Spomienku na sv. Cyrila spojili mladí s púťou Návrat k otcom do Nitry

TK KBS, ts ke, ml; pz | 19. 02. 2024 11:17Foto: Archív Košickej eparchie

Košice/Nitra 19. februára (TK KBS/TS KE) Spolok sv. Cyrila a Metoda a Rada pre mládež slovenských gréckokatolíckych eparchií uskutočnili v sobotu 17. februára poznávaciu púť do staroslávnej Nitry s názvom Návrat k otcom 2024. Podujatie časovo nadväzovalo na liturgickú spomienku blaženého skonu Konštantína-Cyrila.Vyše dvadsať mladých z celej gréckokatolíckej metropolie si v Nitre pozrelo komplex cirkevných budov na Nitrianskom hrade. Osobitne zaujal interiér Katedrály sv. Emeráma s odborným výkladom sprievodkyne a pohľad na mesto Nitra z jej veže. Účastníci si prezreli prvé diecézne múzeum na Slovensku, obsahujúce repliky a faksimile vzácnych historických listín, historických i pamätných medailí a bohoslužobných rúch i predmetov. So záujmom si vypočuli objasnenie dejinných súvislostí spojených s misiou sv. bratov na našom území v 9. storočí.Nitra, put, mladi, biskup, JudakVrcholom púte bola sv. liturgia v nitrianskej katedrále, ktorej predsedal vladyka Milan Lach z Bratislavy. Spoluslúžili Martin Mráz, predseda spolku, Emil Zorvan, člen rady pre mládež a ďalší štyria kňazi.V príležitostnej kázni vladyka zdôraznil hlavný cieľ cyrilometodskej misie: zvestovanie živej viery v Ježiša Krista zrozumiteľným spôsobom. Mladých vyzval, aby po vzore sv. solúnskych bratov neustále hľadali pravdu a tým rozvíjali ich odkaz s vďakou za dar živej viery. Táto viera má moc prekvasiť aj dnešný svet silou lásky a svedectva.
Prítomných prišiel osobne pozdraviť aj Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup. Na záver predniesol tematickú báseň Michal Hospodár a poďakovanie vladykovi Milanovi Martin Mráz.Zdroj: TS KE
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024