Maďarsky hovoriaci veriaci oslávili prvú pôstnu nedeľu aj s biskupom

TK KBS, tu, ml; pz | 19. 02. 2024 10:40Foto: Archív Biskupstva Nitra

Nitra 19. februára (TK KBS) Pobožnosťou Krížovej cesty začali maďarsky hovoriaci veriaci žijúci v Nitre slávenie 1. Pôstnej nedele 18. februára 2024 v Kostole sv. Petra a Pavla u Františkánov, kde sa pravidelne stretávajú na svätých omšiach v maďarskom jazyku v nedele a vo sviatky. Nedeľný program pokračoval svätou omšou, ktorú celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák spolu s honorárnym dekanom Štefanom Bíróczym povereným pastoráciou maďarsky hovoriacich veriacich na území mesta.Biskup Viliam preto hneď v úvode liturgickej slávnosti pozdravil prítomných, poďakoval im za ich svedectvo viery a spoločenstvo, ktoré tvoria v rámci Nitry a Nitrianskej diecézy, do ktorej sú podľa jeho slov vždy zahrnutí a za ľud ktorej obetoval aj nedeľnú svätú omšu. Vo svojej homílii sa biskup Viliam venoval zmyslu a významu pokánia a uvažoval nad otázkami pokušenia, ktoré sa dotýka každého človeka v jeho živote v rôznych situáciách a formách. Priblížil veriacim niekoľko myšlienok z najstaršej známej maďarskej písomnej pamiatky z 12. storočia tkzv. Bratislavského misála a v závere ich do duchovného prežívania pôstneho obdobia povzbudil slovami sv. Augustína: „Pane keď dáš príležitosť, nedaj slabosť, keď dáš slabosť, nedaj príležitosť, a keď dáš oboje, tak daj silu utiecť z tohto pokušenia“ a dodal: „Zahľaďme sa na pokúšaného, trpiaceho, ukrižovaného, ale aj zmŕtvychvstalého Pána, a prosme ho o pomoc v boji o dobro. On nás v mnohom prevýšil, aby nám dal odvahu, ponúka nám svoju pomoc a daruje nám nádej v istom konečnom veľkonočnom víťazstve.“Stretnutie nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka pri slávení Eucharistie na 1. pôstnu nedeľu s veriacimi v maďarskom jazyku bolo prejavom jeho pozornosti a záujmu aj o týchto veriacich, ktorí sú mu zverení na území Nitrianskej diecézy. Podobne venuje biskup Viliam svoju pozornosť a pastoračnú blízkosť aj spoločenstvám veriacim poľskej a talianskej národnosti, ktorí žijú na území Nitry a pre ktorých preto umožnil príležitostné slúženie svätých omší aj v ich rodných jazykoch.TK KBS informoval Tibor Ujlacký
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024