Veriaci v procesii z nitrianskej katedrály do Kostola svätého Petra a Pavla

TK KBS, tu, ml; pz | 19. 02. 2024 10:04Foto: ČaV, Mária Švecová

Nitra 19. februára (TK KBS) Pôstny čas so sebou prináša aj mnoho nábožných prvkov, ktoré veriacim pomáhajú pochopiť zmysel pokánia. Pôstny kazateľ vyzýva na zmenu a nastúpenie na cestu obrátenia. Symbolom tohto snaženia sú aj pôstne kajúce procesie, ktoré majú svoj pôvod v 5. storočí, kedy sa v rámci prosebných dní v Ríme počas pôstu slávili aj štáciové pobožnosti, teda slávnosti, kde sa prvá časť modlitieb slávila na jednom mieste a potom sa išlo v procesii do kostola.Na túto tradíciu nadviazala aj farnosť Nitra horné mesto, keď pripravila jednu z takýchto procesií, ktorá sa uskutočnila v sobotu 17. februára 2024 v Nitre. Procesia sa pod vedením miestneho farára Antona Ďatelinku začala v Katedrále-Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade. Za spevu litánií k svätým v latinskom jazyku sa účastníci v procesii presunuli do farského Kostola sv. Petra a Pavla na hornom meste, kde liturgický program pokračoval slávením chorálnych latinsko-slovenských prvých vešpier 1. pôstnej nedele. Slávenie bolo zavŕšené nábožným uctením relikvie Svätého kríža.Zúčastnení veriaci mohli po jej skončení odísť do svojich domovov obohatení o duchovný zážitok, vďaka ktorému môžu ďalej pokračovať v hlbšom duchovnom prežívaní 40 dňového pôstu.TK KBS informoval Tibor Ujlacký
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024