Krížove cesty pod Zoborom začali s požehnaním obnovených zastavení

TK KBS, tu, ml; pz | 19. 02. 2024 09:25Foto: Archív Biskupstva Nitra

Nitra 19. februára (TK KBS) Na 1. pôstnu nedeľu 18. februára 2024 sa na nitrianskej Kalvárii začali tradičné pobožnosti Krížovej cesty v pôstnom období za účasti veriacich z nitrianskych farností, ale aj z blízkeho okolia. Tradičný nedeľný veľkopôstny duchovný program pozostávajúci zo spoločnej modlitby svätého ruženca, pôstnej tematickej katechézy a samotnej pobožnosti Krížovej cesty na vrchol Kalvárie, začal pod vedením nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka.Prvá katechéza bola venovaná téme svätej spovede ako sviatosti. V súvislosti s nedávno ukončenou obnovou a renováciou zastavení Krížovej cesty a areálu nitrianskej Kalvárie priblížil biskup Viliam prítomným veriacim aj zmysel a význam krížovej cesty Ježiša Krista pre život človeka. Povzbudil preto veriacich, aby ju vnímali nielen ako zastaralú liturgickú pobožnosť, ale živú súčasť svojich životov vo všetkých situáciách.
V závere preto povedal: „Prijmime pravdu, že tá prvá jeruzalemská originálna krížová cesta neviedla len na Golgotu, ale k jasu veľkonočnej nedele. Tam je skutočnosť, ktorá nás nemôže nikdy viesť k rezignácii a pesimizmu, aj keď sa nachádzame v akejkoľvek situácii nášho života. Aj naša životná cesta plná problémov, ťažkostí a pádov, ktoré často život ponúka, rôzne podoby kríža, by mala byť prežiarená nádejou a istotou skvelého cieľa, ktorý sa nám ponúka z rúk toho, ktorý už túto cestu úspešne absolvoval. Kiež nás to vedie k tomu, aby sme vedeli spolu s Ježišom a s jeho pomocou vstávať z našich pádov a slabostí, nielen sa ju modliť, ale ju aj žiť a tak dosiahli cieľ svojho úsilia a raz aj slávu vzkriesenia.“Počas pobožnosti za účasti množstva veriacich boli požehnané jednotlivé zastavenia Krížovej cesty na nitriansku Kalváriu a biskup Judák s veriacimi pri nich meditoval úvahy venované slovenským národným svätcom.Pobožnosti Krížovej cesty na nitriansku Kalváriu budú pokračovať každú pôstnu nedeľu a a sprievodné katechézy budú venované témam súvisiacim so sviatostnou spoveďou, ako sú spytovanie svedomia, vyznanie hriechov,  ľútosť, skutok kajúcnosti a predsavzatie, aby sa veriaci mohli čo najlepšie duchovne pripraviť na slávenie Veľkej noci.TK KBS informoval Tibor Ujlacký
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024