Vo Važci bolo prvé stretnutie Celoslovenskej rady ZKSM v roku 2024

TK KBS, lb, ml; pz | 19. 02. 2024 09:01Foto: Lenka Bobáľová

Važec 19. februára (TK KBS) V sobotu 17. februára 2024 sa vo Važci stretli členovia Celoslovenskej rady Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže na svojom prvom zasadnutí v tomto roku. Cieľom stretnutia bolo zrekapitulovať uplynulý rok vo fungovaní organizácie a predstaviť víziu a ciele na ten nasledujúci.Stretnutie otvoril predseda organizácie Eduard Filo krátkou modlitbou a úvahou o ceste lídra. Zdôraznil, že je nevyhnutné, aby mal každý líder svoj „základný tábor,“ kde sa môže neustále vracať a čerpať nové sily.Zasadnutie pokračovalo vyhodnotením aktivít organizácie ZKSM v minulom roku 2023, po ktorom nasledovala prezentácia noviniek, ale najmä cieľov a stratégie na rok 2024. Po zhrnutiach sa vytvoril priestor na spoločnú diskusiu medzi členmi zasadnutia. Následne sa hlasovalo v otázkach týkajúcich sa ďalšieho fungovania združenia, medzi ktorými bolo aj prerozdelenie rozpočtu medzi jednotlivé sekcie organizácie.V poobedných hodinách členov rady čakal formačný blok. Počas neho sa mohli opäť viac rozvíjať v poznaní svojich silných stránok pomocou interaktívneho workshopu, ktorý si pripravili zamestnankyne ZKSM kancelárie, certifikované v talentovom mentoringu.ZKSM aj na tomto stretnutí vyjadrilo úmysel pokračovať vo svojej vízii, a teda sa naďalej  venovať formačným a vzdelávacím aktivitám určeným pre mladých ľudí na Slovensku.Činnosť ZKSM je zameraná na všetkých mladých ľudí bez ohľadu na pôvod, pohlavie, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, sociálno-spoločenské postavenie a politické presvedčenie. Združuje  8 343  členov, 231 spoločenstiev, 21 oblastných centier.TK KBS informovala Lenka Bobáľová
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024