Anjel Pána s pápežom Františkom: V pôste sme pozvaní načúvať srdcu

TK KBS, VaticanNews, ak, mh, ml; pz | 18. 02. 2024 21:00Foto: Vatican Media

Vatikán 18. februára (VaticanNews) „Pozdravujem neokatechumenátne spoločenstvá z rôznych farností Českej republiky, Slovenska a Španielska (...)“Takto pozdravil Svätý Otec veriacich Slovákov, prítomných na Námestí sv. Petra po poludňajšej modlitbe Anjel Pána v nedeľu 18. februára. Z okna Apoštolského Paláca Svätý Otec v súvislosti s dnešným evanjeliom uviedol, že pôstne obdobie je „vhodný čas vstúpiť na našu vnútornú púšť“, kde nám anjeli pomáhajú čeliť nerestiam.Videozáznam

Zdroj: VaticanNewsDrahí bratia a sestry, dobrý deň!Dnes, na prvú pôstnu nedeľu, nám evanjelium predstavuje Ježiša pokúšaného na púšti (porov. Mk 1, 12 – 15). Text hovorí: „Na púšti bol štyridsať dní a satan ho pokúšal.“ V pôstnom období sme aj my pozvaní „vstúpiť na púšť“, to znamená do ticha, do vnútorného sveta, načúvať srdcu, vstúpiť do kontaktu s pravdou. Na púšti – dodáva dnešné evanjelium – Kristus „bol medzi divou zverou a anjeli mu posluhovali“ (v. 13). Divá zver a anjeli mu robili spoločnosť. No v symbolickom zmysle robia spoločnosť aj nám: keď vstupujeme do vnútornej púšte, v skutočnosti sa tam môžeme stretnúť s divou zverou a anjelmi.Divá zver. V akom zmysle? V duchovnom živote si ich môžeme predstaviť ako nezriadené vášne, ktoré rozdeľujú naše srdce a snažia sa ho ovládnuť. Lákajú nás, zdajú sa byť zvodné, ale ak si nedáme pozor, hrozí, že nás roztrhajú. Tieto „šelmy“ duše môžeme pomenovať: rôzne neresti, túžba po bohatstve, ktorá nás uväzňuje vo vypočítavosti a nespokojnosti, márnivá rozkoš, ktorá nás odsudzuje na nepokoj a osamelosť, a opäť chamtivosť po sláve, ktorá plodí neistotu a neustálu potrebu potvrdenia a protagonizmu – nezabúdajme na tieto veci, ktoré nás môžu v našom vnútri postrehnúť: žiadostivosť, márnosť a chamtivosť. Sú ako „divé“ šelmy, ktoré treba skrotiť a bojovať s nimi: inak pohltia našu slobodu. A pôstny čas nám pomáha vstúpiť na našu vnútornú púšť, aby sme tieto veci napravili.A na púšti boli tiež anjeli. Sú to Boží poslovia, ktorí nám pomáhajú, slúžia nám, v skutočnosti je ich charakteristikou podľa evanjelia služba (porov. v. 13): presný opak vlastníctva, typického pre vášne. Služba verzus vlastníctvo. Anjeli pripomínajú dobré myšlienky a city, ktoré naznačuje Duch Svätý. Kým pokušenia nás rozdeľujú, dobré božské vnuknutia nás zjednocujú a dávajú nám vstúpiť do harmónie: utišujú srdce, vlievajú Kristovu chuť, „predchuť Neba“. Na to, aby sme pochopili inšpirácie Bohom, je potrebné vstúpiť do ticha a modlitby. A pôstny čas je na to vhodný.Môžeme si položiť otázky: prvá – aké sú nezriadené vášne, tie „divé šelmy“, ktoré chcú roztriasť moje srdce? Druhá – aby som umožnil Božiemu hlasu prehovoriť k môjmu srdcu a udržal ho v dobrom, uvažujem o tom, že sa trochu utiahnem do „púšte“, snažím sa kvôli tomu cez deň venovať nejaký priestor tichu?
Nech nám na našej ceste pôstnym obdobím pomáha Svätá Panna Mária, ktorá zachovávala Slovo a nenechala sa zasiahnuť pokušeniami Zlého.Preklad Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu – Vatican News, Andrej Klapka, Miroslava Holubíková
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024