Chirograf o spolupráci medzi dikastériami kúrie a sekretariátom synody

TK KBS, VaticanNews, mj, cz, ml; pz | 17. 02. 2024 18:10Foto: Vatican Media

Vatikán 17. februára (VaticanNews) Svätý Otec František v chirografe zo soboty 17. februára 2024 píše o spolupráci medzi dikastériami Rímskej kúrie a Generálnym sekretariátom synody. Cieľom tejto spolupráce je hlbšie preskúmať témy, ktoré sa objavili na prvom zasadaní XVI. riadneho generálneho zhromaždenia Biskupskej synody.Chirograf vychádza z apoštolskej konštitúcie Praedicate evangelium, ktorá zdôrazňuje dôležitosť synodality v živote Cirkvi. Svätý Otec František vníma synodálny proces ako príležitosť pre vzájomné načúvanie a posilnenie vzťahov medzi biskupmi a partikulárnymi cirkvami. V chirografe sa uvádza, že „dikastériá Rímskej kúrie budú spolupracovať s Generálnym sekretariátom synody na vytvorení študijných skupín“.Tieto skupiny budú synodálnou metódou študovať vybrané témy a zistí sa ich dôležitosť pre poslanie Cirkvi. Študijné skupiny sa budú vytvárať na základe spoločnej dohody medzi príslušnými dikastériami a Generálnym sekretariátom synody, ktorý bude koordinovať ich činnosť. Chirograf je dôležitým krokom v posilňovaní synodality v Cirkvi. Ukazuje, že Svätý Otec František je odhodlaný podporovať vzájomné načúvanie a spoluprácu medzi rôznymi orgánmi Cirkvi.Generálny sekretariát synody oznámil, že pápež František určil termín druhého zasadnutia XVI. riadneho generálneho zhromaždenia, ktoré sa uskutoční od stredy 2. októbra do nedele 27. októbra 2024 a bude pokračovať v práci synody o synodalite. Tak ako v októbri 2023, aj tomuto druhému zasadaniu bude predchádzať dvojdňové výjazdové zasadanie od 30. septembra do 1. októbra (účastníci prídu 29. septembra).Martin Jarábek – Vatican NewsAktualizované 
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024