Rabíni a učenci ďakujú pápežovi: Zasial priateľstvo tam, kde bola rivalita

TK KBS, VaticanNews, cz, rc, ml; pz | 16. 02. 2024 12:39Foto: Vatican Media

Vatikán 16. februára (VaticanNews) V liste pápežovi Františkovi rabíni a vedci z oblasti medzináboženského dialógu ďakujú za podanú ruku Židom na celom svete. Ako píšu, „angažovanosť Cirkvi zmenila naše komunity a oceňujeme vaše odhodlanie aktívne vystupovať proti antisemitizmu a antijudaizmu.“„Úsilie Cirkvi pestovať porozumenie tam, kde kedysi vládla rivalita, priateľstvo tam, kde kedysi vládlo nepriateľstvo, a empatiu tam, kde kedysi vládlo pohŕdanie, zmenilo naše komunity a zanechalo trvalú stopu v našich dejinách. Vo Vašom liste, Svätosť, nachádzame potvrdenie tohto záväzku, ktorý je ešte dôležitejší dnes, keď nestabilita ohrozuje aj vzťahy pestované po mnoho desaťročí.“ Toto je ústredná pasáž listu, ktorý pápežovi Františkovi zaslala skupina rabínov a odborníkov na židovsko-kresťanský dialóg, podpísaná rabínmi Jehoshua Ahrensom (Frankfurt/Berlín), Yitz Greenbergom (Jeruzalem/New York) a Davidom Meyerom (Paríž/Rím), ako aj teológmi Karmom Ben Johananom (Jeruzalem) a Malkou Zeiger Simkovichovou (Chicago). Tá istá skupina sa už v novembri minulého roka obrátila na Svätého Otca s výzvou na obnovenie zbližovania medzi Židmi a kresťanmi v dôsledku masakry zo 7. októbra a obnovených prejavov antisemitizmu a antijudaizmu, ktoré boli zaznamenané v rôznych častiach sveta. Následne 2. februára minulého roka zaslal pápež František svoj list „našim židovským bratom a sestrám v Izraeli,“ v ktorom ubezpečil o solidarite celej Cirkvi so židovským národom a zároveň vyzval k rýchlemu zmiereniu všetkých národov všetkých etník a náboženstiev, ktoré obývajú Svätú zem. V stredu 14. februára prišiel tento nový text od židovských učencov, aby sa pápežovi poďakovali za jeho vzácne slová. „Teší nás, že v tomto čase veľkého utrpenia ste podali ruku Židom na celom svete, a najmä tým izraelským,“ píšu a zároveň oceňujú pápežovo odhodlanie aktívne vystupovať proti antisemitizmu a antijudaizmu, „ktoré v poslednom čase nadobudli rozmery, ktoré väčšina z nás za svojho života nepoznala.“Slová, ktoré vychádzajú zo srdca, vstupujú do srdca, píšu vďačne a citujú rabína Mošeho Ibn Ezru. Pokračujú: „Žijeme v dejinnej chvíli, ktorá si vyžaduje vytrvalosť, nádej a odvahu. Transformačná sila Nostra aetate je pre nás inšpiráciou, pretože ukazuje, že bratstvo možno obnoviť aj v tom najťažšom konflikte.“ Preto v závere konštatujú: „Pripájame sa k našim katolíckym bratom a sestrám v ich presvedčení, že náboženstvá môžu byť tvorivou silou preniknutou mocou otvárať cesty, ktoré by inak zostali uzavreté.“Profesor Karma Ben Johanan, koordinátor skupiny signatárov, v L'Osservatore Romano potvrdzuje: „Pápežov list sme privítali ako pozvanie na prehĺbenie dialógu medzi našimi spoločenstvami. Od Druhého vatikánskeho koncilu sme privítali pozvanie pápeža Františka, aby nás povzbudil k otvoreniu našich sŕdc pre posolstvo Cirkvi. Je to už takmer 60 rokov, čo Vatikánsky koncil otvoril novú éru vzťahov medzi židmi a kresťanmi. Dnes musíme obnoviť naše vzťahy napriek ťažkostiam tohto smutného obdobia.“Dodáva: „Napriek súčasnému napätiu sme presvedčení, že naše vzťahy sú dostatočne silné na to, aby sme toto napätie prekonali a pohli sa dopredu, ale ešte nás čaká veľa práce.“ V závere listu sa pripomína, že „bolesť obyvateľov tejto krajiny, či už židovských, kresťanských, moslimských alebo iných, ovplyvňuje naše životy a našu budúcnosť. Pripájame sa k vám, Svätý Otče, v modlitbe za pokoj, ukončenie teroru, uzdravenie zranených a útechu pre všetkých, ktorí prežívajú utrpenie a smútok.“Roberto Cetera – VaticanNews
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024