Pápež František umelcom: Buďte spevákmi o harmónii medzi národmi

TK KBS, VaticanNews, zk, ml; kj | 15. 02. 2024 14:26Foto: Vatican Media

Vatikán 15. februára (VaticanNews) „Pravá krása v nás vyvoláva túžbu po Bohu.“ „Pomôžte ľuďom snívať o lepšom svete, aby sa usilovali o život plnosti!“ To sú slová pápeža Františka adresované členom francúzskeho združenia Diakonia krásy, ktorých prijal vo štvrtok 15. februára na osobitnej audiencii.Diakonia krásy (Diaconie de la beauté) ako združenie pomáha umelcom obnoviť plodný dialóg s Cirkvou prostredníctvom stretnutí, predstavení, koncertov či divadelných hier. „Je to spôsob, ako môžete zviditeľniť blízkosť Cirkvi umelcom tým, že vstúpite do dialógu s ich kultúrou a životom, či už sú veriaci alebo nie,“ konštatoval pápež a dodal: „Vaším poslaním je pomáhať umelcom vytvárať most medzi nebom a zemou. Chcete v nich prebudiť hľadanie pravdy, či už sú to hudobníci, básnici alebo speváci, maliari, architekti či režiséri, sochári, herci, tanečníci alebo čokoľvek iné. Pretože krása nás pozýva k inému spôsobu bytia vo svete. Ide o kontempláciu. V skutočnosti krása nám dáva pocítiť, že život smeruje k plnosti. V pravej kráse tak začíname pociťovať túžbu po Bohu. Viera v Boha nemôže inak, než povzbudiť ľudské stvorenie, aby prekročilo samé seba, aby sa premietalo do Božského života prostredníctvom umeleckej inšpirácie.“Francúzske združenie pomáha umelcom, ktorí sa často cítia opustení a trpia depresiou tým, že pre nich budujú osobitné domy. Pomáha im objaviť ich vnútornú krásu, aby sa potom aj oni sami stali „apoštolmi krásy, ktorá plodí nádej a smäd po šťastí“. Umenie tiež môže dať svoj príspevok k budovaniu mieru. Pápež vyslovil výzvu: „Bratia a sestry, vyzývam vás, aby ste boli spevákmi harmónie medzi národmi, (...) aj medzi kultúrami a náboženstvami. Naším ľudstvom otriasa násilie všetkého druhu, vojny, sociálne krízy. V tomto kontexte potrebujeme mužov a ženy schopných pomôcť nám snívať o inom svete, o krásnom svete. Pomôžte ľuďom snívať, aby sa usilovali o život plnosti!“Svätý Otec tiež pripomenul, že je urgentné znovu vytvoriť harmóniu medzi človekom a životným prostredím. Ako zdôraznil, „klimatické zmeny nás vedú k tomu, aby sme prehodnotili naše návyky a správanie“. Umenie je mocným nástrojom, ktoré môže pomôcť aj v tejto oblasti. „Stretnutie s Božou krásou nám umožňuje začať odznovu, vydať sa na cestu k ľudskejšej a bratskejšej spoločnosti,“ dodal Svätý Otec. Všetci si však podľa neho musíme položiť otázku: „Aký je môj príspevok k budovaniu sveta v harmónii?“Zuzana Klimanová – Vatican News
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024