Biskup Stolárik na začiatku pôstu: Viac počúvať a rešpektovať Ježišové slová

TK KBS, rd, ml; kj | 15. 02. 2024 13:26Foto: Archív Rožňavskej diecézy

Rožňava 15. februára (TK KBS) Rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik začal pôstne obdobie spolu so zamestnancami biskupského úradu svätou omšou na Popolcovú stredu v Kaplnke povýšenia Svätého kríža (biskupská kaplnka) v Rožňave. Počas nej udelil prítomným popolec.Svoj príhovor adresoval nielen prítomným, ale prostredníctvom stránky biskupstva aj ostatným v diecéze. Dotkol sa významu rozjímania o utrpení Pána Ježiša aj významu rôznych spôsobov pôstu, ale navrhol urobiť aj iný, ďalší krok počas tohto pôstneho obdobia. Priblížil výzvu proroka Joela (porov. Joel 2, 12 – 18), ktorý hovorí: „roztrhnite si srdcia“. Je veľmi dôležité približovať sa k Bohu s „roztrhnutým srdcom“, aby sme ho viac otvorili Bohu, aby sme mu dovolili, aby nás očistil, aby naše srdce bilo viac pre Božie veci. To súvisí so slovami apoštola Pavla (porov. 2 Kor 5,20 - 6,2), ktorý nás vyzýva: „Zmierte sa s Bohom“. Zmierenie je skutočnosť vždy hlboko osobná.V príhovore sa vrátil aj k evanjeliu, ktoré sa čítalo v predchádzajúcu nedeľu, kde malomocný prosil Ježiša: „Ak chceš, môžeš ma očistiť“ (porov. Mk 1, 40-45). Zdôraznil potrebu úprimnej prosby o očistenie, ale aj poslušnosti Ježišovi robiť to, čo on hovorí. Nechcieť hodnotiť skutočnosti života podľa svojich mier a názorov, ale pýtať sa, čo si myslí o tom Ježiš, čo on chce. K takémuto postoju je potrebné mať „roztrhnuté srdce“ pred Pánom, očisťované procesom, ktorý sa nikdy neuskutoční bez Pána, lebo len On má tú moc. Ale z našej strany je potrebná ochota, túžba dať sa Pánom očistiť od všetkého, čo bráni vo vzťahu k Bohu a plneniu jeho vôle, a počúvať, poslúchať, čo hovorí Pán Ježiš. Položil otázku: „Bude to veľmi odvážne predsavzatie, keď sa budeme častejšie pýtať v pôste samých seba: Nie som múdrejší ako Pán Ježiš? Výstižnejšie povedané: Nemyslím si o sebe, že som múdrejší ako Pán Ježiš?“ Ak dovolíme Ježišovi, aby očistil naše srdcia, potom v nich bude „pripravená pôda, vnútorná pohoda“ na to, aby Ježiš sadil nové „sadenice“, aby prišli „nové, mladé  výhonky a vo svojom čase aj ovocie.“ Ak sa nám tento proces bude zdať našou krížovou cestou, môžeme si byť istí, že Ježiš ju prejde spolu s nami tak, ako prešiel svoju vlastnú krížovú cestu a bude nás ustavične podopierať.PLNÉ ZNENIE príhovoru je TU.TK KBS informovala Rožňavská diecéza
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024