Farnosť Saletíni pozýva do pôstnych výziev 40x40 a Adoptuj si kňaza

TK KBS, fs, ml; pz | 14. 02. 2024 10:10Foto: Facebook Saletini

Považská Bystrica 14. februára (TK KBS) Farnosť Saletíni v Považskej Bystrici pozýva k novým pôstnym výzvam.Pôstna výzva 40x40Na začínajúce sa pôstne obdobie pripravila farnosť Saletíni v Považskej Bystrici pre veriacich pripravili už v poradí 6. ročník tradičnej pôstnej výzvy s názvom „40x40“, nakoľko sa jedná o 40 modlitbových úmyslov na 40 dní pôstneho obdobia. „Každý deň (okrem nedele, ktorá sa neráta do pôstneho obdobia) tak na všetkých, ktorí našu výzvu príjmu, čakajú tri úlohy: prečítať si evanjeliový úryvok daného dňa, pomodliť sa desiatok svätého ruženca na stanovený úmysel a pridať ešte ľubovoľnú modlitbu na úmysel Svätého Otca,“ uvádza farnosť. Pôstna výzva v tejto forme môže byť vhodnou duchovnou prípravou na prežitie blížiacich sa veľkonočných sviatkov, pričom prinúti ľudí zastaviť sa a každý deň si nájsť aspoň krátky čas na stretnutie sa s Pánom, najskôr v jeho slove, potom v modlitbe.Kompletný program pôstnej výzvy je uverejnený a k dispozícii na stiahnutie na farskej webovej stránke saletinirozkvet.webnode.sk, ako aj na sociálnej sieti farnosti Saletini Rozkvet.Adoptuj si kňazaAkcia nadväzuje na veľmi úspešne iniciatívy z minulého roka, kedy počas pôstneho obdobia ponúkli veriacim možnosť duchovnej adopcie kňazov a počas adventného obdobia zase biskupov Slovenska. „Obzvlášť v tomto Roku modlitby si uvedomujeme dôležitosť a potrebu modlitby „jeden za druhého,“ uvádza Farnosť.V tomto pôstnom období teda znova ponúka možnosť „adoptovať“ si kňaza Žilinskej diecézy, pričom stačí len zaregistrovať svoj email na stránke www.adpotujsiknaza.sk. Do pár hodín záujemca dostane správu s prideleným menom kňaza a krátku modlitbou, ktorú je potrebné sa za tohto kňaza pomodliť.„Veríme, že aj tento rok sa do tejto iniciatívy zapojí čo najväčší počet ľudí, ktorí budú svojou pravidelnou modlitbou vyprosovať potrebné milosti pre našich kňazov,“ dodáva Farnosť.TK KBS informovala Farnosť Saletíni
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024