Púť vo Vysokej nad Uhom sa niesla v duchu objavovania identity v Bohu

TK KBS, edu, ml; pz | 13. 02. 2024 12:21Foto: Archív Domčeka

Vysoká nad Uhom 13. februára (TK KBS) Valentínska púť vo Vysokej nad Uhom, ktorá sa konala v dňoch 9. až 11. februára 2024 sa niesla v duchu objavovania našej identity v Bohu. Miesto rodiska blahoslavenej Anny Kolesárovej navštívilo takmer 180 mladých ľudí vo veku od 15 rokov. O valentínske púte býva zvýšený záujem a nebolo tomu inak ani tentokrát.Téma podujatia bola Poznaní Bohom. Ide o veľmi aktuálnu tému, ktorá sa úzko týkala krízy identity v našej spoločnosti. Človek, hlavne mladý človek aj kvôli sociálnym sieťam, tlakom médií a rôznych dobových ideológií, často pochybuje o tom, kto je, odkiaľ je a kam smeruje. Namiesto pravdy o sebe samom sa mu ponúkajú rôzne falošné karikatúry ľudskej identity. Mladému človeku sa často podsúva predstava, že jeho identita, ba dokonca pohlavie nie je niečo pevné dané, ale je čisto vecou jeho slobodného výberu. Pravda sa často v našej spoločnosti neobjavuje, ale účelovo vytvára. Boh aj cez Domček Anky Kolesárovej ponúka mladým alternatívu – Boh vložil do každého človeka jedinečnosť a krásu, ktorú je povolaný objavovať. Každý v sebe nosí pečať Jeho lásky. Každý z nás môže vďaka Jeho pomoci postupne objaviť nádhernú a originálnu životnú cestu.Mladí mohli zažiť prijatie a spoločenstvo v skupinkách, putovanie k hrobu a k relikviáru blahoslavenej Anky, bohatý duchovný program, vrátane sobotnej svätej omše, ktorú celebroval košický arcibiskup metropolita a predseda KBS Mons. Bernard Bober. Arcibiskup Bober okrem iného povzbudil mladých v súvislosti so Svetovým dňom chorých (11. február), aby nezabudli na chorých a opustených, pretože nikomu nie je dobré byť samému. (porov. Gn 2,18) Rovnako pripomenul, že choroba môže byť aj na Božiu slávu a aj cez ňu môže Boh vychovávať a privinúť si človeka bližšie k sebe. Obohacujúcim bola aj prednáška a dialóg s hosťkou púte Renátou Ocilkovou, ktorá interaktívnym spôsobom objasnila problematiku homosexuality, transsexuality a rodovej ideológie. Zdôraznila to, že máme s rešpektom a s úctou pristupovať k ľudom s inou orientáciou a že v prvom rade človek nie je heterosexuál alebo homosexuál, ale Boží syn, Božia dcéra. Manželia Forgáčovci svojim svedectvom ukázali, že sa aj v dnešnej dobe dá žiť čisto, zodpovedne, vo vzájomnej úcte a odpustení. Hudobne nás počas sobotňajšej večernej adorácie sprevádzali Veronika Haluzová a Štefan Gábor.„Aj táto púť bola veľkým svedectvom. Svedectvom toho, že láska, krása, dobro, pravda nie sú prázdne pojmy, ale že sa nájdu mladí ľudia, ktorí ich dokážu odvážne žiť. Na to však potrebujú prameň a jeden z takých prameňov sa nachádza v rodisku blahoslavenej Anny Kolesárovej, mučeníčky čistoty,“ informoval Erik Dujava. 
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024