Pred 103 rokmi boli v Nitre vysvätení biskupi Kmeťko, Blaha a Vojtaššák

TK KBS, tk, rl, ml; pz | 13. 02. 2024 09:23Bratislava 13. februára (TK KBS) Pred 103 rokmi boli v Piaristickom kostole svätého Ladislava v Nitre vysvätení traja slovenskí biskupi – Karol Kmeťko, Marián Blaha a Ján Vojtaššák. Boli biskupmi pre Nitriansku, Banskobystrickú a Spišskú diecézu.Obrady biskupskej vysviacky prišiel do Nitry vykonať prvý pápežský nuncius v Česko-Slovensku tit. arcibiskup apamejský Mons. Klement Micara. Spolukonsekrátormi boli dvaja svätiaci biskupi z Prahy Mons. Antonín Podlaha a Mons. Karol Kašpar. Mikuláš Schneider-Trnavský zložil na túto príležitosť omšu s názvom Stella matutiana (Hviezda ranná). Na vysviacke boli prítomní štátni predstavitelia, zástupcovia kultúrnych a spoločenských organizácií z celej republiky.Išlo o biskupov, ktorí boli vysvätení v prvej Česko-Slovenskej republike a to v čase, keď situácia v slovenských diecézach bola veľmi narušená. Predseda Rady pre cirkevné dejiny pri Konferencii biskupov Slovenska (KBS), biskup Mons. Viliam Judák v tejto súvislosti v minulosti pripomenul, že niektorí biskupi maďarského pôvodu boli v tom čase vypovedaní. A upresňuje: „Nitriansky biskup Viliam Batthyány musel opustiť biskupstvo v roku 1919. Biskupstvá zostali uprázdnené. Svätá Stolica, aj keď neboli ešte vyriešené hranice diecéz, to riešila tak, že menovala v decembri 1920 troch biskupov: pre Nitru Karola Kmeťka, pre Banskú Bystricu Mariana Blahu a pre Spišskú diecézu Jána Vojtaššáka“.Vysviacka sa konala 13. februára 1921 v Nitre, bolo to v nedeľu. Biskup Judák pripomína, že na slávnosť prišli ľudia z celého Slovenska a dokonca aj celý vlak veriacich z Moravy. „Bola to celonárodná oslava života Katolíckej cirkvi na Slovensku. Vysviacka bola v piaristickom kostole, nasledoval sprievod mestom a potom aj inštalácia biskupa Karola Kmeťka na Nitrianskom hrade do úradu diecézneho biskupa“, dodal.„Biskupské mitry použité pri konsekrácii vyšili vajnorské katolícke ženy typickými výšivkami. Na mitrách bol latinský nápis Natio Slovaca episcopum Slovacum – národ slovenský biskupom slovenským a tiež staroslovienský nápis.  Nech je milosť tvoja nad nami, teraz i naveky a tieto slová požehnania sa dobovo chápali ako požehnanie vierozvestcov svätého Cyrila a Metoda slovenskému národu. A biskupi tým chceli nadviazať na starú cyrilometodskú tradíciu,“ uviedol v minulosti cirkevný historik a farár v Selciach Gabriel Brendza.Mons. Viliam Judák počas svätej omše v Spišskej Kapitule v roku 2011 pripomenul ďalšie historické fakty, súvisiace s touto udalosťou:„Andrej Hlinka, ktorý bol slávnostným kazateľom v jednom z nitrianskych kostolov, v tento deň (13. februára 1921) povedal: Tento deň nie je dňom politiky a gladiátorských zápasov, ale posvätného ticha. Víťazstva kresťanstva a Katolíckej cirkvi na Slovensku“. A nitriansky biskup v jednom zo svojich článkov v Katolíckych novinách opisuje aj to, ako tento významný deň v Nitre pokračoval:„Po skončení slávnosti noví biskupi žehnali zhromaždených v chráme, na chrámovom priestranstve a v celom meste až do miestnej katedrály, kde prebehlo slávnostné ustanovenie biskupa Dr. Karola Kmeťku za sídelného biskupa. Mohutný sprievod, tiahnuci sa z farského Kostola sv. Ladislava na Nitriansky hrad, bol radostnou manifestáciou živej viery. Hlavy novovysvätených biskupov – Mons. Karola Kmeťka, pochádzajúceho z Dolných Držkoviec neďaleko Bánoviec nad Bebravou, biskupa nitrianskeho; Mons. Mariána Blahu, narodeného v Liptovskom Hrádku, biskupa banskobystrického, a Mons. Jána Vojtaššáka, rodáka zo Zákamenného na Orave, biskupa spišského – boli ozdobené mitrami, ktoré vyšívali ruky žien vo Vajnoroch a v Cíferi. Do výšiviek vložili nápis Slovenským biskupom – národ slovenský. Hospodine, buď milosť Tvoja na nás nyní i vždycky! Posledná veta je vyšitá i v cyrilike“.Biskup Judák pripomína, že „z tejto vysviacky vzišla aj určitá výzva k slovenskému národu a ku kresťanom, žijúcim na Slovensku, aby sa Skalka stala duchovným centrom Slovenska. To sa pre mnohé skutočnosti nerealizovalo, ale táto myšlienka je živá“.História dokazuje, že prínos týchto biskupov bol veľmi významný, pretože v medzivojnovom období sa náboženský život zintenzívnil. A biskup Judák konkretizuje: „Zakladali sa cirkevné školy. V roku 1945, keď sa zoštátňovali Košickým vládnym programom, bolo ich okolo dvetisíc, z toho tisícdeväťsto patrilo Katolíckej cirkvi. Boli tu inštitúcie pre rôzne stavy – pre mládež, študentov. V tom čase vznikol internát Svoradov, vydávali sa katolícke časopisy pre každú skupinu, stavali sa kostoly, kultúrne domy. Títo biskupi boli určitým spôsobom takou hybnou silou v tomto období“, dodal biskup.Ich život potom bol dosť pohnutý, najmä po zmene spoločenského systému. Biskup Blaha zomrel ešte predtým, no arcibiskup Kmeťko bojoval o zachovanie cirkevných škol. Odpoveďou mu však bola v roku 1946 domová prehliadka na Biskupskom úrade. V roku 1948 zomrel. Biskup Vojtaššák musel po roku 1948 znášať väzenie v Čechách, ani pred smrťou sa nemohol vrátiť na rodné Slovensko. Zomrel v roku 1965.Mikuláš Schneider-Trnavský zložil na túto príležitosť omšu s názvom Hviezda ranná. Odkaz tejto biskupskej vysviacky prvých troch slovenských biskupov je aktuálny aj dnes. „Sú pre nás odkazom, že naša svätá Cirkev je apoštolská, že biskupi sú nástupcami apoštolov, že prinášajú apoštolskú náuku a že ísť s biskupom a so Svätým Otcom znamená, ísť s Cirkvou a žiť tak svoju kresťanskú katolícku vieru,“ spomína historik Brendza.Jestvuje dohoda medzi dotyčnými diecézami (Nitra, Banská Bystrica, Spišská Kapitula), že každých päť rokov sa koná centrálna oslava tohto momentu (vysviacky biskupov) v inej diecéze. Sté výročie tejto udalosti si cirkevní predstavitelia pripomenuli v Nitre.Zdroje: Archív TK KBS/Rádio LUMEN
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024