V Nitre sa rozlúčili so zosnulým rehoľníkom Ľudovítom Fejom SVD

TK KBS, tg, ml; pz | 12. 02. 2024 13:47Foto: Archív SVD

Nitra 12. februára TK KBS) V Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Nitre na Kalvárii sa konala zádušná svätá omša za zosnulého rehoľníka, kňaza a misionára Spoločnosti Božieho Slova P. Ľudovíta Feju SVD. Zádušnej svätej omši predsedal nitriansky biskup Mons. Viliam Judák, modliacemu spoločenstvu sa v kázni prihovoril provinciálny predstavený SVD na Slovensku, P. Marek Vaňuš SVD.V kázni sa zameral na dva obrazy: obraz milosrdenstva a obraz orecha. Ako uviedol, milosrdenstvo je podstatnou vlastnosťou Boha a podmienkou na jeho prijatie, je jeho dávanie. Prijať milosrdenstvo predpokladá i byť počas života človekom, ktorý je milosrdný. A i keď nám nie je dané a možné poznať odpoveď na otázku, prečo tak skoro odišiel z tohto sveta človek, ešte v plnej sile, páter Ľudovít, s dôverou chceme vyprosovať milosrdenstvo pre spásu jeho duše. Obraz orecha použil páter provinciál, aby poukázal na krásu a vzácnosť toho, čo sa pod škrupinou orecha ukrýva. Aby to človek objavil, musí nájsť spôsob, ako s citom otvoriť škrupinu: „Milosrdenstvo spočíva v schopnosti preniknúť cez škrupinu druhého a dať vyniknúť vnútornej kráse, neznevážiť ju ani nezničiť príliš prudkým úderom, pretože vnútro v sebe uchováva lúče Božieho obrazu, na ktorý sme boli stvorení. Tak to uskutočňoval Ježiš, keď pristupoval k zraneným, chorým, stigmatizovaným, postaveným na okraj. Nikdy nie s opovrhnutím či posudzovaním, lež s milosrdenstvom. Konal rázne, no milosrdne.“ Osobne dodal, že bol vďačný za to, že P. Ľudovít dokázal poodhaliť „krehkú krásu dobrosrdečnosti“, ktorú v sebe ukrýval. V závere svojho príhovoru venoval niekoľko spomienok na zosnulého spolubrata.Po svätej omši na Kalvárii pokračovali pohrebné obrady na Cintoríne sv. Cyrila a Metoda v Nitre na Cabajskej ceste. Pohrebné obrady viedol P. Vaňuš. Zádušná svätá omša sa konala i v rodnej obci P. Ľudovíta Feju – v Lokci.
P. Ľudovít Feja SVD sa narodil 10. novembra 1969 v Námestove rodičom Ľudovítovi a Márii, ako tretie zo siedmych detí. Základnú školu navštevoval v Lokci na Orave. V roku 1984 začal štúdium na strednej odbornej škole v Turanoch nad Váhom, kde sa vyučil za stolára. Po ukončení štúdia pokračoval v štúdiu popri zamestnaní, s cieľom získať maturitnú skúšku. Štúdium úspešne ukončil v roku 1989. Do Spoločnosti Božieho Slova vstúpil v roku 1994. Po skončení noviciátu zložil 8. septembra 1995 v Nitre svoje prvé sľuby v Spoločnosti Božieho Slova a 8. septembra 2000, taktiež v Nitre, doživotné rehoľné sľuby. Štúdium filozofie a teológie ukončil v roku 2001. V roku 2000 prijal v Bratislave diakonské svätenie z rúk arcibiskupa Jána Bukovského SVD a 23. júna 2001 v Nitre kňazskú vysviacku vkladaním rúk kardinála Jána Ch. Korca SJ. Jeho prvým pôsobiskom bola Bratislava – Petržalka. Neskôr odišiel na misie (Ekvádor: 2002 – 2005; Bolívia: 2011 – 2013). Po svojom prvom návrate pôsobil v Misijnom dome v Snine, neskôr v Terchovej, v Halenkove na Morave (ČR) a opäť v Terchovej. Posledným miestom jeho pastoračnej činnosti bol Misijný dom Božského Srdca Ježišovho vo Vidinej, kde pôsobil od roku 2019 ako výpomocný duchovný.TK KBS informoval P. Tomáš Gerboc SVD
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024