Dve slávnosti k úcte svätých solúnských vierozvestcov vo Večnom meste

TK KBS, ts ke, pr, ml; pz | 12. 02. 2024 13:05Foto: Slovenské veľvyslanectvo pri Svätej stolici

Rím 12. februára (TK KBS) V nedeľu 11. februára si v Pápežskom slovenskom kolégiu a ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme spoločne s početnou slovenskou komunitou uctili pamiatku slovanských vierozvestov a patrónov Slovenska a Európy, sv. Cyrila a Metoda.

Svätú omšu pri príležitosti nadchádzajúceho liturgického sviatku, sv. Cyrila a Metoda (14. február) celebroval rektor ústavu a kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme Pavol Zvara. Koncelebrovalo vyše 40 kňazov obidvoch katolíckych obradov. Slávnostným kazateľom bol prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim, ktorý v pápežskom kolégiu býval v rokoch 1998 až 2001 počas svojich štúdií v Ríme.Za hlavý dôvod solúnskej misie označil slová Prológu sv. Jána: „Na počiatku bolo Slovo ... a Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.“ Táto radostná zvesť prišla k našim predkom v zrozumiteľnom jazyku a zapadla do sŕdc Slovanov. Ľudia si vybrali Boha, ktorý s nami kráča a je nám blízky a zavrhli podoby pohanských modiel, ktorým boli dovtedy oddaní.Vladyka povzbudil prítomných, aby aj dnes zrozumiteľne odovzdávali vlastnú skúsenosť viery a nebáli sa ohlasovať svetlo a pravdu, ktoré sú v Ježišovi. Na záver liturgického slávenia metropolita Jonáš požehnal všetkých prítomných s relikviou sv. Cyrila. Po slávnosti nasledovalo spoločné agapé pri neformálnom stretnutí.
Na svätej omši sa zúčastnili desiatky kňazov a množstvo laikov, členov slovenskej komunity v Ríme. Prítomný bol aj veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej Stolici Dr. Marek Lisánsky a riaditeľ Slovenského inštitútu v Ríme Dr. Peter Feranec. Spolok sv. Cyrila a Metoda na slávnosti zastupovali Martin Mráz a Michal Hospodár, ktorý v závere predniesol aj príležitostnú báseň.Stretnutie s talianskou komunitou v RímeArcibiskup Maxim sa už v nedeľu predpoludním prihovoril talianskej komunite, ktorá každú nedeľu navštevuje cyrilometodský kostol. Po liturgických sláveniach sa uskutočnilo aj priateľské krajanské stretnutie. Rektor Pavol Zvara vo svojom príhovore na záver večernej svätej omše pripomenul aj významné jubilea, ktoré si pripomíname v tomto roku.Sté výročie narodenia kardinálov Korca a Tomka, ako aj arcibiskupa Bukovského SVD a rehoľnej sestry satmárky Bernadety Pančiovej, zakladateľky Rodiny Nepoškvrnenej. V tom roku si pripomíname aj 65 rokov od pamätnej schôdzky slovenských kňazov a laikov v Ríme v byte profesora Antona Bugana, pri ktorej sa rozhodli založiť Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.Okrem toho v tomto roku pripadá aj 65 výročie vzniku slovenského gymnázia v Ríme, ktoré založili a úspešne viedli slovenskí saleziáni pod vedením don Ľudovíta Macáka SDB.  Rektor Zvara okrem iného poďakoval aj Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí za poskytnutú pomoc a podporu pri rekonštrukcii budovy slovenského cyrilometodského domu v Ríme. Slávnosť v Bazilike sv. Klimenta v Ríme V pondelok 12. februára sa uskutočnila tradičná eucharistická slávnosť v Bazilike sv. Klimenta. Organizačne ju zabezpečovalo tento rok Pápežské chorvátske kolégium sv. Hieronyma. Svätej omši predsedal Mons. Petar Palić, diecézny biskup Mostaru-Dubna v Bosne a Hercegovine. V homílii poukázal na duchovnú únavu dnešnej Európy.Prítomných vyzval, aby s pohľadom upretým na Krista odolávali tejto únave a s novým entuziazmom vydávali svedectvo o Kristovi. Tradičnou súčasťou slávenia bol aj liturgický sprievod so sviečkami do dolnej časti baziliky k symbolickému hrobu sv. Konštantína-Cyrila.Na slávnostnej bohoslužbe sa zúčastnil aj vladyka Jonáš so sprievodom, rektori jednotlivých slovanských kolégií v Ríme, zástupcovia diplomatických misií, kňazi, rehoľné sestry a študenti pôsobiaci vo Večnom meste. Obidve slávnosti prispeli k oživeniu pamiatky na nášho otca a učiteľa vo viere Konštantína-Cyrila.

Pamiatku sv. Cyrila si slovenská komunita spolu s kňazmi zo Slovenska a diplomatickým zborom každoročne pripomína 14. februára – v deň úmrtia sv. Cyrila (r. 869) – aj v Bazilike sv. Klimenta v Ríme, kde je tento svätec a spolupatrón Európy pochovaný.Zdroje: TS KE/Prešovská archieparchia/Slovenské veľvyslanectvo pri Svätej stoliciAktualizované  
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024