V Dolnom Smokovci zasadala Rada KBS pre pastoráciu v zdravotníctve

TK KBS, rpz, ml; pz | 12. 02. 2024 10:45Foto: Archív Rady KBS pre pastoráciu v zdravotníctve

Dolný Smokovec 12. februára (TK KBS) Pri príležitosti Svetového dňa chorých, ktorý Cirkev slávi 11. februára, v deň liturgickej spomienky Lurdskej Panny Márie, zasadala v Dolnom Smokovci v piatok 9. februára 2024 Rada KBS pre pastoráciu v zdravotníctve.Zasadnutie sa uskutočnilo na záver celoslovenského stretnutia nemocničných duchovných, ktoré Rada organizuje pravidelne dvakrát v roku s cieľom zosieťovať kňazov pôsobiacich v zdravotníctve na Slovensku, ponúknuť im priestor na spoločné povzbudenie, zdieľanie, modlitbu, diskusie, odovzdanie si skúseností, ako aj na odborné vzdelávanie na témy, ktoré si kňazi stanovia za aktuálne priority pred každým stretnutím.Na úvod zasadnutia predseda Rady pre pastoráciu v zdravotníctve, Mons. Milan Lach, SJ. privítal 18 členov Rady a informoval ich o aktuálnom vývoji v riešení postavenia nemocničných duchovných v systéme slovenského zdravotníctva. Po absolvovaní stretnutí s asociáciami nemocníc na Slovensku, spoločne s Ekumenickou radou cirkví SR sa očakáva stretnutie s ministerkou zdravotníctva, ktoré by mohlo priniesť ďalšie napredovanie v tejto oblasti.Prítomní boli informovaní aj o priebehu a obsahu posledných dvoch stretnutí nemocničných duchovných, ktoré sa uskutočnili od posledného zasadnutia Rady. Od organizátorov, ako aj od účastníkov dostali tiež podrobné informácie o priebehu vzdelávania duchovných pôsobiacich v zdravotníctve, ktoré prebieha v rámci pilotného projektu na pôde Jesséniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine.Členovia Rady vyhodnotili, že by bolo vhodné v tejto forme vzdelávania pokračovať a aj v budúcom akademickom roku ponúknuť nemocničným duchovným formáciu, ktorá prebieha na základe požiadavky MZ SR. Kňazi poskytujúci duchovnú starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach tak budú mať naďalej možnosť rozširovať svoju kvalifikáciu pre túto službu.Okrem vzdelávania v Martine boli členom Rady predstavené aj formačné programy Trnavskej univerzity a Univerzity Mateja Bela, ponúknuté duchovným pôsobiacim v zdravotníctve na ich stretnutí.Do budúcnosti plánuje Rada naďalej organizovať pravidelné stretnutia nemocničnej duchovnej služby. Najbližšie sa uskutoční na Donovaloch 8. – 11. septembra 2024, formou duchovných cvičení.Rada tiež plánuje celoslovenskú púť zdravotníkov a účasť jej členov na medzinárodných konferenciách a stretnutiach, ako aj na konferencii Kresťan v dnešnej nemocnici, ktorá sa uskutoční v Martine 6. apríla 2024, na tému paliatívnej starostlivosti, pod výstižným názvom Život je dar, nie tovar.Prioritou Rady pre pastoráciu v zdravotníctve KBS naďalej ostáva téma legislatívneho ukotvenia pôsobenia duchovných v  systéme zdravotníckej starostlivosti na Slovensku, tak ako je to bežné vo všetkých vyspelých krajinách vo svete v duchu slobody vierovyznania, ako jedného zo základných ľudských práv a slobôd. Jedná sa o integrálnu súčasťou komplexnej starostlivosti o človeka, vrátane jeho spirituálnych potrieb, v systéme zdravotníctva.TK KBS informovala Rada KBS pre pastoráciu v zdravotníctve
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024