Slovensko navštívil veľkoprior Českého veľkopriorátu Maltézskeho rádu

TK KBS, jva, ml; pz | 12. 02. 2024 10:22Slovensko navštívil veľkoprior Českého veľkopriorátu Maltézskeho rádu Frá Pierre de Bizemont.

Foto: Archív Biskupstva Nitra

Bratislava/Nitra 12. februára (TK KBS) Slovensko v dňoch 7. – 10. februára 2024 navštívil veľkoprior Českého veľkopriorátu Maltézskeho rádu Frá Pierre de Bizemont. V programe jeho návštevy bolo stretnutie s členmi rádu žijúcimi a pôsobiacimi na Slovensku, ako aj zoznámenie sa s ich aktivitami v rámci Maltézskej pomoci Slovensko, ako jedinej oficiálnej výkonnej charitatívnej organizácie rádu na Slovensku.Vzhľadom k tomu, že aj na území Nitrianskej diecézy pôsobia členovia rádu v Nitre a Topoľčanoch, a v Nitre existuje už od roku 2007 aj najstaršie centrum združujúce dobrovoľníkov Maltézskeho rádu, veľkoprior Pierre de Bizemont navštívil aj Nitru. Jeho prvé kroky v Nitre viedli na Nitriansky hrad, kde ho v mene nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka prijal pomocný nitriansky biskup Mons. Peter Beňo. Počas vzájomných rozhovorov Frá Pierre informoval biskupa Petra o zmenách v Maltézskom ráde po prijatí novej ústavy Rádu, svojom menovaní pápežom Františkom do funkcie veľkopriora Českého veľkopriorátu a úlohách rádu do budúcnosti.Biskup Peter vyjadril pozitívne vnímanie nitrianskeho centra a činnosti dobrovoľníkov rádu na území diecézy v Nitre, Topoľčanoch a Trenčíne. Ocenil a poďakoval za realizované projekty rádu v podobe vybudovania komunitných centier pre Rómov v Topoľčanoch a v Nitre na Orechovom dvore. Vyjadril aj ochotu diecézy a pripravenosť k ďalšej spolupráci pri dobudovaní multifunkčného ihriska pre deti a kostolíka na Orechovom dvore. Frá Pierre si po oficiálnom prijatí prezrel Katedrálu – Baziliku sv. Emeráma na Nitrianskom hrade, navštívil komunitné centrá v Topoľčanoch a na Orechovom dvore, a tiež Azylový dom sv. Rafaela pre ľudí bez domova a Hospic u Bernadetky v Nitre, kde sa mal možnosť presvedčiť o aktivitách členov a dobrovoľníkov rádu.Po svätej omši v kaplnke hospicu, ktorú celebroval nitriansky pomocný biskup Mons. Petrom Beňo, sa stretol s nitrianskymi dobrovoľníkmi pri prezentácii ich aktivít v Nitre a diskusii na rôzne témy. Mimoriadne pozitívne zhodnotil všetky oblasti, v ktorých realizujú svoje aktivity a vyjadril uznanie nad tým, ako sa v Nitre pomáha chudobným, chorým a trpiacim. Domov do Francúzska si ako dary odniesol vzácne publikácie o Nitrianskom biskupstve, Nitre a Nitrianskom regióne. Frá Pierra de Bizemonta počas návštevy Nitry sprevádzali konventuálny kaplán rádu P. Filip Milan Suchán Opraem rodák z Nitrianskej diecézy zo Skačian, prezident Maltézskej pomoci Slovensko Július Brichta a vedúci centra MPS v Nitre Ján Vančo.TK KBS informoval Tibor Ujlacký
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024