Pápež: Bez liturgickej reformy niet reformy Cirkvi

TK KBS, VaticanNews zk; pz | 08. 02. 2024 16:01Pápež: Bez liturgickej reformy niet reformy Cirkvi

Foto: Vatican Media

Vatikán 8. februára (VaticanNews) Dôležitá úloha žien v Cirkvi sa nesmie redukovať len na otázku ich svätenia – aj o tom hovoril pápež v príhovore pri stretnutí s účastníkmi plenárneho zasadania Dikastéria pre Boží kult a disciplínu sviatostí vo štvrtok 8. februára.Pápež v príhovore spomenul decembrové 60. výročie Konštitúcie Druhého vatikánskeho koncilu o posvätnej liturgii Sacrosanctum Concilium, v ktorom hneď v úvode konciloví otcovia hovoria o potrebe reformy Cirkvi:Koncil „si kladie za cieľ čoraz väčšmi rozvíjať kresťanský život medzi veriacimi, lepšie prispôsobiť potrebám našich čias ustanovizne podliehajúce zmenám, zveľaďovať všetko, čo môže prispieť k jednote všetkých veriacich v Krista, a upevňovať to, čo pomáha povolať všetkých do lona Cirkvi, pokladá si za povinnosť osobitným spôsobom sa postarať aj o obnovu a rozvoj liturgie“ (SC 1).„Je to akoby povedať, že bez liturgickej reformy niet reformy Cirkvi“, konštatoval Svätý Otec v tejto súvislosti, pričom zdôraznil:„Cirkev, ktorá necíti vášeň pre duchovný rast, ktorá sa nesnaží hovoriť zrozumiteľným spôsobom pre mužov a ženy svojej doby, ktorá necíti bolesť nad rozdelením medzi kresťanmi, ktorá sa nechveje horlivosťou ohlasovať Krista národom, je chorá Cirkev, a toto sú jej príznaky.“Petrov nástupca spomenul aj problematiku svätenia žien. Ako vysvetlil, dôležitá úloha žien v Cirkvi sa nesmie redukovať len na otázku ich svätenia:„Cirkev je žena, Cirkev je matka, Cirkev má svoj obraz v Márii a Cirkev – žena, ktorej obrazom je Mária, je viac ako Peter, čiže ide o inú vec. Nie je možné všetko redukovať na ministerialitu. Žena sama v sebe je veľmi veľkým symbolom v Cirkvi ako žene, bez toho, aby sme ju redukovali na ministerialitu. Preto som povedal, že každý prípad reformy Cirkvi je vždy záležitosťou jej vernosti ako nevesty, pretože je ženou.“Ako ďalej zdôraznil pápež ohľadom reformy Cirkvi, „konciloví otcovia vedeli, že do centra musia postaviť liturgiu, pretože je to miesto par excellence, kde sa stretávame so živým Kristom.“ Cieľom liturgickej reformy je „inšpirovať takú formáciu veriacich a podporovať takú pastoračnú činnosť, ktorej vrcholom a zdrojom by bola posvätná liturgia“.Pápež v súvislosti s liturgickou formáciou vysvetlil, že sa netýka len niekoľkých špecialistov, ale ide o vytvorenie vnútornej dispozície celého Božieho ľudu. Kňazi sú povolaní „vziať veriacich za ruku a sprevádzať ich v poznávaní posvätných tajomstiev“. Pri liturgickom slávení máme možnosť zažiť Krista, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych a táto konkrétna skúsenosť jeho prítomnosti „premieňa život“, zdôraznil Svätý Otec a dodal:„Keď pripravujeme nové vzdelávacie kurzy pre kňazov, musíme zároveň myslieť aj na kurzy pre Boží ľud“.Zuzana Klimanová – Vatican News
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024