Anjel Pána: Dovoľme Ježišovi, aby zlomil reťaze, ktoré nás spútavajú

TK KBS, VaticanNews, mj; pz | 28. 01. 2024 17:01Foto: Vatican Media

Vatikán 28. januára (VaticanNews) Pán Ježiš nás prišiel oslobodiť od všetkých „reťazí“, ktoré potláčajú našu slobodu. Pápež nám to pripomenul vo svojom zamyslení pred modlitbou Anjel Pána, v ktorom poukázal na nedeľné evanjelium, v ktorom Ježiš oslobodzuje človeka posadnutého „nečistým duchom“. Svätý Otec František zdôraznil, že keď sa cítime pokúšaní a utláčaní, mali by sme sa dovolávať Božej pomoci a nepúšťať sa do diskusií s diablom, ktorý chce spútať naše duše.Drahí bratia a sestry, dobrý deň!Dnešné evanjelium nám predstavuje Ježiša, ako oslobodzuje človeka posadnutého „zlým duchom“ (porov. Mk 1,21-28), ktorý ho trápil a neustále nútil kričať (porov. v. 23.26). To je to, čo robí diabol: chce sa zmocniť, aby „spútal naše duše“. My sa musíme mať na pozore pred „reťazami“, ktoré dusia našu slobodu, pretože diabol ti vždy vezme slobodu. Skúsme teda pomenovať niektoré z týchto reťazí, ktoré môžu spútavať naše srdce.Mám na mysli závislosti, ktoré z nás robia vždy nespokojných otrokov a pohlcujú energiu, veci a city. Mám na mysli prevládajúce módne trendy, ktoré nás tlačia k nemožnému perfekcionizmu, myslím na konzumizmus a hedonizmus, ktoré obchodne zneužívajú ľudí a ničia ich vzťahy. A ďalšie reťaze sú pokušenia a vplyvy, ktoré podkopávajú sebaúctu, vyrovnanosť či schopnosť vybrať si a milovať život. Ďalšia reťaz je strach, ktorý núti človeka pozerať sa do budúcnosti s pesimizmom a netrpezlivosť, ktorá vždy hádže vinu na iných. Potom je tu veľmi nepekná reťaz: modloslužba moci, ktorá vyvoláva konflikty a uchyľuje sa k zbraniam, ktoré zabíjajú, alebo využíva ekonomickú nespravodlivosť a manipuláciu myslenia. V našom živote je veľa reťazí.
Ježiš nás prišiel oslobodiť zo všetkých týchto pút. Preto na výzvu diabla, ktorý na neho volá: „Čo chceš [...]? Prišiel si nás zničiť?“ (v. 24) dnes odpovedá: „Mlč! Vyjdi z neho!“ (v. 25). Ježiš má moc vyhnať diabla. Ježiš oslobodzuje z moci zla. Všimnime si, že vyháňa diabla, ale nevedie s ním dialóg. Ježiš nikdy neviedol dialóg s diablom, a keď bol pokúšaný na púšti, jeho odpoveďami boli slová z Písma, nikdy to nebol dialóg. Bratia a sestry, s diablom sa nerozprávajte! Dávajte si pozor: s diablom sa nedá viesť dialóg, pretože ak s ním vediete dialóg, vždy zvíťazí. Buďte opatrní.Čo teda robiť, keď sa cítime pokúšaní a utláčaní? Vyjednávať s diablom? Nie, s ním sa nevyjednáva. Musíme vzývať Ježiša: vzývať ho tam, kde cítime, že nás reťaze zla a strachu najviac zvierajú. Pán chce silou svojho Ducha aj dnes zlému zopakovať: „Odíď, nechaj toto srdce na pokoji, nerozdeľuj svet, rodiny, spoločenstvá, nechaj ich žiť v pokoji, aby tam prekvitalo ovocie môjho Ducha, nie tvoje – takto hovorí Ježiš – aby medzi nimi zavládla láska, radosť, miernosť a namiesto násilia a výkrikov nenávisti sloboda a pokoj.Pýtajme sa teda sami seba: naozaj chcem slobodu od týchto pút, ktoré zvierajú moje srdce? A potom, viem povedať „nie“ pokušeniam zla, skôr než sa vkradnú do duše? A napokon, vzývam Ježiša, dovolím mu, aby vo mne pôsobil, aby ma vnútorne uzdravil?Panna Mária, ochraňuj nás od zla.(Preklad Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu – Vatican News, Andrej Klapka, Martin Jarábek)
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024