Cirkev na Slovensku sa zapojí do Roka modlitby ohláseného Vatikánom

TK KBS, tk, ir, ml; pz | 24. 01. 2024 09:29Foto: Cathopic

Bratislava 24. január (TK KBS) Cirkev na Slovensku sa aktívne zapojí do Roka modlitby, ktorý vyhlásil v rámci prípravy na Jubilejný rok 2025 Svätý Otec František. „Prvé informácie získajú účastníci siedmeho stretnutia biskupov s laikmi, zasvätenými osobami a klerikmi, ktoré nás čaká tento týždeň vo štvrtok a v piatok v Nimnici,“ informoval výkonný tajomník Konfrencie biskupov Slovenska (KBS) Ivan Ružička, ktorý sa ako zástupca Slovenska v pondelok zúčastnil na druhom online stretnutí národných delegátov celosvetového prípravného tímu Svätého roka 2025.„Proprefekt Dikastéria pre evanjelizáciu Rino Fisichella na online stretnutí predstavil novinky príprav Jubilea. Usmernenia Vatikán predstaví v bule, ktorú bude promulgovať pápež František. Očakáva sa, v mesiaci máj,“ povedal Ružička. Za Slovensko predstavil prvé práce, ktorým sa venuje Cirkev na Slovensku. „Informácie o Jubileu plánujeme zhrnúť na osobitnej internetovej stránke. Pripravené už máme logo, preklad oficiálnej modlitby a hymnu Jubilejného roka,“ uviedol. Cirkev na Slovensku je podľa národného delegáta príprav jubila pozvaná prežívať toto slávenie „ako osobitný dar milosti.“Okrem miestnych slávení a podujatí budú veriaci pozvaní k púti k hrobom svätých apoštolov, aby čerpali z duchovného pokladu Cirkvi tým, že prejdú cez Sväté dvere a uctia si relikvie apoštolov Petra a Pavla uchovávané v rímskych bazilikách. Plán príprav ako i kalendár pútí pre jednotlivé skupiny, organizačné a bezpečnostné pokyny budú poskytnuté následne, po vydaní pápežskej buly, ktorou Svätý Otec oficiálne oznámi konanie Svätého roka 2025. Do príprav na Rok modlitby a Jubileum 2025 spadá aj návšteva slovenských biskupov Ad limina apostolorum v Ríme a Vatikáne v júni 2024.Viac o Svätom roku 2025Cirkev bude sláviť Svätý rok v roku 2025. Jeho prípravou a organizáciou je poverená Svätým Otcom Františkom Pápežská rada na podporu novej evanjelizácie. Svätý rok 2025 sa zaradí medzi pravidelné, alebo tzv. „riadne“ jubilejné roky. V Cirkvi okrem toho existujú aj mimoriadne jubileá, akým bol napr. Svätý rok milosrdenstva vyhlásený pápežom Františkom v období 2015 – 2016. Jubileum v roku 2025 bude 27. riadnym jubileom v dejinách Cirkvi. Prvé jubileum vyhlásil Bonifác VIII. v roku 1300. Klement VI. v roku 1350 rozhodol, že sa budú sláviť každých sto rokov. Pavol II. bulou z roku 1470 stanovil, že jubileum sa má konať každých 25 rokov. Udalosti napoleonského obdobia zabránili Piovi VII. usporiadať svätý rok v roku 1800.Piovi IX. v roku 1850 zabránilo v zorganizovaní jubilea napätie po vzniku Rímskej republiky a dočasný exil. Neskôr však už mohol sláviť Svätý rok 1875, hoci z dôvodu prítomnosti talianskych vojsk v Ríme to bolo bez slávností otvorenia a zatvorenia Svätej brány. Riadne jubileá pokračovali v 20. storočí počnúc Levom XIII. v roku 1900.Svätý Ján Pavol II. vyhlásil Veľké jubileum 2000 pri vstupe do Tretieho milénia. Spomedzi rôznych mimoriadnych jubileí môžeme okrem Svätého roka milosrdenstva, ktorý vyhlásil pápež František, spomenúť aj jubileum z roku 1423, ktoré vyhlásil Martin V. pri príležitosti návratu pápežstva do Ríma po avignonskom vyhnanstve, jubileum vyhlásené Piom XI. v roku 1933 pri príležitosti 1900. výročia vykúpenia, jubileum vyhlásené Pavlom VI. v roku 1966 pri príležitosti ukončenia Druhého vatikánskeho koncilu a jubileum vyhlásené Jánom Pavlom II. v roku 1983 pri príležitosti 1950. výročia vykúpenia.Jubileum ponúka veriacim možnosť získať úplne odpustky pre seba alebo pre zosnulých; je to rok zmierenia a obrátenia, solidarity a oddanosti spravodlivosti v službe Bohu a svojim bratom a sestrám.Viac informácii prinášame v dossieri TK KBS.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024