Zmenil sa spôsob vydávania pomoci pre odídencov v hlavnom meste

TK KBS, mh, ml; kj | 12. 01. 2024 08:05Foto: Archív BACH

Bratislava 12. januára (TK KBS) Bratislavská arcidiecézna charita (BACH) od nového roku 2024 upravuje humanitárnu pomoc odídenkyniam a odídencom z Ukrajiny.  Zmena sa týka hlavne služby v Asistenčnom centre pomoci na Bottovej ulici v Bratislave. Zamestnanci charity sa sústredia na individuálnu prípadovú sociálnu prácu a hlbšie posúdenie životnej situácie klienta alebo celej rodiny. Cieľom BACH je zefektívnenie pomoci.„Od januára 2024 meníme spôsob vydávania humanitárnej pomoci odídencom a odídenkyniam z Ukrajiny. Zmena sa týka hlavne služby v Asistenčnom centre pomoci na Bottovej ulici v Bratislave, kde zamestnanci a dobrovoľníci Bratislavskej arcidiecéznej charity pomáhajú Ukrajinkám a Ukrajincom takmer od začiatku vojny,“ informuje verejnosť aj klientov Martin Takács, odborný pracovník Bratislavskej arcidiecéznej charity.Nájsť najrizikovejšie skupinyOd vypuknutia vojny dostávali odídenci a odídenkyne z Ukrajiny v Asistenčnom centre od zamestnancov Bratislavskej arcidiecéznej charity základný humanitárny balíček pomoci, hygienu. BACH postupne upravovala pravidlá výdaja materiálnych či potravinových balíčkov. „Teraz už máme jasne vyšpecifikované skupiny, chodia tu seniori 60+, matky s deťmi do 3 rokov, samoživiteľky s tromi a viac deťmi, ZŤP, a potom sú to tí, ktorí prišli na Slovensko a sú tu do 30 dní a môžu od nás dostať štartovací balíček,“ hovorí Radoslav Gellen z Bratislavskej arcidiecéznej charity. Aj vďaka prísnejším podmienkam výdaja pomoci sa minulý rok charite podarilo nájsť ukrajinské matky s deťmi, ktoré majú deti s poruchou z autistického spektra. Práve tie potrebovali pomoc a dnes už pre ne charita v hlavnom meste realizuje arteterapie či psychologickú podporu.Zaviesť individuálnejší prístupCieľom aktuálnych zmien charity je, aby sa sociálni a odborní pracovníci mohli hlbšie venovať konkrétnej odídenkyni a odídencovi z Ukrajiny. BACH sa sústredí na individuálnu prípadovú sociálnu prácu. Skúsenosti charita čerpá z minuloročného úspešného projektu Cash+. „Ľudia, ktorí chodili po humanitárnu pomoc, boli po vstupnom rozhovore označení v systéme, že spĺňajú podmienky na to, aby boli zaradení do služby Cash+. Podľa interných pravidiel do tejto kategórie patrili seniori nad 60 rokov, ľudia so zdravotným znevýhodnením alebo matky s deťmi do 3 rokov vrátane, čiže išlo o skupiny ľudí, ktoré majú problém zamestnať sa a sú ohrození chudobou,“ vysvetľuje Martin Takács.Zefektívniť pomocPodľa Radoslava Gellena, ktorý má na starosti fungovanie a logistiku skladu v Asistenčnom centre, vrátane koordinácie pomoci dobrovoľníkov, pretrváva problém vo výdaji humanitárnej pomoci mladým ľuďom (30+), ktorí opakovane chodia po pomoc, neovládajú slovenský jazyk a často pracujú načierno. Integrácia do spoločnosti tak prebieha ťažko. Prísnejšie podmienky a čas na individuálnejší prístup by mohol pomoc charity zefektívniť. „Balíček pomoci klienti môžu dostať, ak ho chcú, ale zároveň chceme, aby klienti využili paletu služieb, ktorými sa môžu podľa nás posunúť vpred a neostávať tak odkázaní na pomoc druhých. Napríklad môžu absolvovať kurz slovenského jazyka, alebo môžeme spoločne hľadať spôsob ako nepracovať na čierno,“ ujasňuje pracovník charity.Asistenčné centrum v Bratislave má nesmierny významBratislavská arcidiecézna charita ponúka svoje služby odídencom z Ukrajiny v centre na Bottovej takmer 2 roky. Spočiatku išlo o výdaj základného humanitárneho balíčka pomoci – hygienu. Dodnes charita vydala za takmer 2 roky fungovania v Asistenčnom centre pomoci takmer 30 300 balíkov pomoci. Dnes už BACH riadi sklad, ktorý sa v centre nachádza, zabezpečuje jeho fungovanie, vrátane logistiky materiálnej a potravinovej pomoci aj pre ďalšie organizácie. Skúsenosti a zásoby charita využila aj v minuloročnej pomoci Sýrčanom „Všeobecne, takéto centrum pre cudzincov, nielen pre Ukrajincov, má v hlavnom meste extrémny zmysel. Ľudia v ňom nájdu základné služby, humanitárnu pomoc, plus je tam sklad, ktorý zabezpečuje logistiku a vie reagovať veľmi pružne na akúkoľvek pomoc, na vznik vojny či tranzitnej migrácie, ale aj potrieb cudzincov, ktorí prídu do mesta za iným účelom,“ vysvetľuje Martin Takács z Bratislavskej arcidiecéznej charity.
Asistenčné centrum je pekným príkladom, ako sa vedia rôzne neziskové a mimovládne  organizácie, samospráva, aj štátne zložky, spojiť v komplexnej pomoci ľuďom v núdzi. „Za spoluprácu sme v roku 2023 vďační predovšetkým Magistrátu hlavného mesta SR, ktoré Asistenčné centrum na Bottovej zastrešuje, aj ostatným neziskovým organizáciám a občianskym združeniam, ktoré ponúkajú ďalšie odborné služby pre odídencov z Ukrajiny,“  uzatvára Boris Hrdý riaditeľ Bratislavskej arcidiecéznej charity.Miesta v Bratislave, kde charitní pracovníci pomáhajú odídencom z Ukrajiny:– Asistenčné centrum pomoci na Bottovej 7 (zastrešuje Magistrát hlavného mesta SR Bratislava)– Centrum solidarity na Jasovskej 6– Pracovisko BACH na Kapitulskej 4Popri potravinovej, hygienickej, materiálnej pomoci sa BACH sústreďuje na integráciu odídencov, podporu vzdelávania a duševného a fyzického rozvoja maloletých z Ukrajiny.  Za rok 2023  Bratislavská arcidiecézna charita ponúkla v hlavnom meste služby 6000 rodinám či jednotlivcom z Ukrajiny + cca 2100  rodinám či jednotlivcom pomáhala cez Operačný program FEAD.TK KBS informovala Mária Hvozdíková
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024